La telefonia IP en els centres educatius

Actualment, els centres disposen de telefonia IP integrada en la xarxa Ibercom de la GVA facilitant un millor servei telefònic i un estalvi econòmic a l’administració pública. 

Només queden algunes línies RTB (línies de coure). A causa de l’apagat de centraletes de coure per part del proveïdor hi ha un projecte en marxa per a migrar aquestes línies de coure i donar-les de baixa. En cas de ser línies de telefonia que no donen servei a una alarma o un ascensor, es migren a telefonia IP, en cas contrari, com la telefonia IP deixarà de funcionar si es produeix una fallada elèctrica, s’ha de migrar a un mòdul GSM amb bateria inclosa que ha d’estar inclòs dins del contracte de manteniment de l’alarma o de l’ascensor.  

Recomanem en els centres que programen un número de supervivència sobre la línia d’internet; aquest és un número al qual es desvia automàticament el número de telèfon principal del centre en cas d’avaria sobre la línia. L’alta del número de supervivència es pot demanar en gvaSAI, per a això cal seleccionar en el catàleg de serveis NOU TIQUET SOBRE LA XARXA DE VEU I DADES > TELEFONIA FIXA > ALTA, BAIXA, O MODIFICACIÓ DE EL Núm. DE SUPERVIVÈNCIA.

Encara que el sistema de telefonia és IP, podem trobar-nos dos tipus de terminals, teminales analògics i teminales IP. Els terminals analògics acaben en uns dispositius que converteixen el senyal analògic a IP, aquests dispositius es diuen audiocodes (2 telèfons) i mediagateways (4, 16,… telèfons).  

Actualment ja no es posen nous audiocodes o mediagateways. En els centres queden els que es van posar quan es va implantar la telefonia IP.

TELEFONIA IP