Què és Itaca1?

ITACA (Innovació Tecnològica Administrativa de Centres i Alumnat) és un sistema d'informació centralitzat que connecta a tots els membres que formen part del sistema educatiu valencià.

Actualment està totalment implementat en tots els centres públics i concertats d'Ed. Infantil, Ed. Primària, ESO, BAC, FP, EOI i PFCB/PQPI. També està implementat en tots els centres públics específics d'Ed. Especial, Ensenyances Artístiques Professionals de Dansa, Ensenyances Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny i Ensenyances Esportives.

Cada usuari: director/a, secretari, inspector, professor/a, administratiu/a,... té un perfil que determina el nivell d'accés, així com la capacitat per a arreplegar, gravar, crear, eliminar, notificar, ...dades del sistema.

La regulació de la implantació de ITACA s'indica en el Decret 51/2011, de 13 de maig, del Consell.