Instruccions Vulnerabilitat Log4j (29-12-2021)

Amb data 10/12/2021, es va publicar una vulnerabilitat que afecta les versions d'Apache Log4 des de 2.0 fins a 2.15. Aquesta llibreria és present en la quasi totalitat dels desenvolupaments basats en Java, tant comercials com a mida.

Posteriorment, es van donar a conèixer quatre noves vulnerabilitats que tampoc eren corregides per la versió 2.16 publicada.

ACCIONS CENTRE DOCENT  i evitar aquestes vulnerabilitats.

A data 12/01/22 s'han revisat les ACCIONS QUE S'HAN DE REALITZAR EN EL CENTRE DOCENT amb l'objectiu d'evitar aquestes vulnerabilitats.