Gestió d’incidències o consultes de Telefonia IP

Totes les consultes o incidències de telefonia IP es realitzaran a través de gvaSAI. És necessari que la persona que faça la consulta o informe sobre una incidència tinga el perfil que li habilita per a realitzar aquest tràmit.

Exemples de possibles tràmits:

Peticióperfil
Assessorament per a l’ampliació i reestructuracióTots
Consulta sobre l’inventari de telefonia del centre docentcoordinador TIC/ED
Alta / Baixa desviament immediat de cridada (per exemple, davant un trasllat, necessite que es desvie el telèfon de capçalera a un mòbil que s’ha proporcionat en el centre)director/secretari
Alta / Baixa terminal i extensió IPdirector/secretari
Alta / Baixa del desviament si ocupat o absent (salt) (per exemple, es desitja que quan el telèfon de la consergeria estiga ocupat o absent, bote la cridada a la secretaria)director/secretari
Canvi del nom d’una extensió (p. ex. associar una extensió a un càrrec directiu o al nom d’un departament)director/secretari
Alta / modificació de l’operadora automàticadirector
Alta / Baixa o modificació de locucions (per exemple, es donarà de baixa un telèfon i es desitja que isca una locució avisant del nou número o una EOI desitja posar locució amb l’horari del centre)director/secretari
Alta / Baixa o modificació del núm. de supervivènciadirector/secretari
Canvi de categoria d’extensionsdirector/secretari
Canvi de terminal analògic a IPdirector/secretari
Registre de cridadesdirector
Telefonia mòbil. Canvi de la configuració de les extensionsdirector/secretari