Gestió de Centre

Els mòduls que apareixen GESTIÓ DE CENTRE depenen del perfil de l’usuari.  

GESTIÓ DE CENTRE

En GESTIÓ DE CENTRE, des del mòdul GESTIÓ ACADÈMICA, la direcció del centre pot consultar la Identitat Digital del personal no docent.

La Identitat Digital de centre, igual que en el cas anterior, només pot ser consultada per la direcció del centre, en aquest cas a través del mòdul de GESTIÓ ADMINISTRATIVA.