EQUIPAMENT

EQUIPAMENT

EQUIPAMENT

gvaSAI és la nova aplicació que substitueix a les antigues eines de gestió d’incidències i gestió d’inventari. Amb ella podem crear incidències i peticions maquinari/programari, sol·licitar la baixa/alienació/cessió d’equipament, obtindre informació sobre el maquinari/programari dels dispositius inventariats, traure un llistat de l’equipament d’un centre en base a una sèrie de criteris, etc.

Per a poder fer ús d’aquestes utilitats, és necessari seleccionar el rol adequat. Per a poder obtindre informació sobre els equips inventariats en un centre (Actius), és necessari seleccionar el rol GESTOR TIC. En canvi, per a crear incidències o peticions sobre equipament és necessari seleccionar els rols ED-TIC o ED-Director.

En el catàleg de serveis, s’han diferenciat dos tipus de tiquets relatius a equipament: un només per a peticions d’equipament per noves aules/càrrecs, cessions, robatoris i DelegaTIC i un altre per a la resta.