Delegatic Maquinari

Els centres podran adquirir equipament TIC pels seus propis mitjans sempre que el tipus de material que es vulga comprar aparega en l’última resolució publicada en la web de DelegaTIC . No és possible demanar autorització per a la compra de material que no aparega en el catàleg.