DESCRIPCIÓ

L’administració de la Generalitat proporciona, a tot el personal funcionari i als centres docents, comptes de correu electrònic amb l’objectiu d’intercanviar missatges propis de l’exercici professional.

Accés als comptes de correu

L’accés habitual es realitza a través de la plataforma Webmail en la següent adreça: webmail.gva.es. En el següent enllaç podeu consultar el manual d’ús de Webmail (https://webmail.gva.es/ficheros/manual_webmail.pdf). També es pot gestionar i configurar des d’un programari client de correu electrònic. Teniu més informació en els següents apartats.

El nom d’usuari i la contrasenya inicial es pot obtenir a través de l’aplicació EClau. Els passos a seguir per obtenir-la són:

 1. Accediu a l’URL https://appweb.edu.gva.es/EClau/
 2. Inicieu la sessió amb el nom d’usuari i contrasenya d’ITACA
 3. En el menú de l’esquerra, seleccioneu “Compte de correu”
 4. Accepteu les normes d’ús i apareixeran les dades d’ús del correu amb la contrasenya inicial.

Adjuntem un manual amb captures per obtenir la contrasenya inicial del correu electrònic.

Característiques tècniques

Actualment, són les següents:

 • La quota inicial per cada compte és de 500 MB. Aquesta quota es pot anar ampliant a mesura que augmente la necessitat fins a un límit màxim.
 • La grandària màxima dels missatges està limitat a 20 Mb. En el cas d’utilitzar Webmail com a interfície, la grandària màxima dels fitxers adjunts serà de 6 Mb cadascun d’ells, fins a un màxim de 20 Mb en la totalitat del missatge.
 • No es permeten els enviaments massius i seran rebutjats els missatges si el nombre de destinataris és superior a 100.
 • Els missatges amb fitxers adjunts executables seran eliminats a causa de l’increment i contínua aparició de nous virus. Si és necessari, es podrà enviar en un arxiu comprimit amb contrasenya.
 • No es permet l’enviament de més de 250 missatges des de la mateixa IP/compte de correu per hora.

Correu corporatiu docent

La Conselleria proporciona un compte corporatiu de correu electrònic personal a totes les persones docents des del moment en què comença la seua relació laboral amb l’Administració. Es tracta d’una eina de treball i, a més, ens identifica com a personal de la Generalitat en les nostres comunicacions electròniques.

Dins d’aquest entorn de corporació, la Generalitat ofereix un cercador o guia de personal on és possible localitzar a tots els empleats públics. La web indica tant l’adreça laboral, el telèfon i el correu electrònic, com també un enllaç per a localitzar el lloc de treball a través d’un mapa interactiu.

NORMATIVA

L’ús del correu corporatiu de la Generalitat (GVA) ve regulat per l’ORDRE 19/2013, de 3 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual s’estableix les normes sobre l’ús segur de mitjans tecnològics en l’Administració de la Generalitat.

En l’article 21. Correu electrònic corporatiu, es recull el següent:

 • Els comptes creats en els servidors de l’Administració de la Generalitat tenen com a objectiu l’intercanvi de missatges propis de l’exercici professional. Queda prohibit el seu ús amb finalitats comercials, financers o personals.
 • No estan permesos els enviaments massius, i seran rebutjats els missatges si el nombre màxim de destinataris és superior al límit establit per l’òrgan amb competències en matèria de tecnologies de la informació.
 • No s’ha d’utilitzar el correu per a anunciar l’aparició de nous virus, amenaces, etc.
 • Queda totalment prohibit suplantar la identitat d’una persona a través del correu electrònic.
 • No es permet l’ús de comptes de correu diferents dels proporcionats per l’Administració de la Generalitat dins de la GVA, excepte autorització expressa de l’òrgan amb competències en matèria de tecnologies de la informació.
 • Els usuaris no han d’enviar missatges amb informació sensible tant en el cos del missatge com en els arxius adjunts. Aquest enviament únicament podrà realitzar-se si s’adopten els mecanismes necessaris per a evitar que la informació siga intel·ligible o manipulada per tercers (encriptació i signatura electrònica).
 • El correu electrònic és una de les fonts més importants de difusió de virus, per la qual cosa es recomana no obrir missatges rebuts de remitents desconeguts.
 • Per a garantir la identitat del remitent, els correus se signaran digitalment.
 • A causa de l’increment i la contínua aparició de nous virus, són eliminats automàticament els missatges amb annexos susceptibles d’execució.
 • Es limitarà la grandària màxima dels fitxers adjunts i s’assignarà als usuaris una grandària màxima de bústia, dins d’uns límits raonables.