Seguretat

CSIRT-CV és el Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana. Naix al juny de l'any 2007, com una aposta de la Generalitat de la Comunitat Valenciana per la seguretat en la xarxa.

Es tracta d'una iniciativa pionera a l'ésser el primer centre d'aquestes característiques que es crea a Espanya per a un àmbit autonòmic. Actualment CSIRT-CV està adscrit a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions dins de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

Instruccions Vulnerabilitat Log4j (29-12-2021)

12 gener, 2022

Amb data 10/12/2021, es va publicar una vulnerabilitat que afecta les versions d’Apache Log4 des de 2.0 fins a 2.15. Aquesta llibreria és present en la quasi totalitat dels desenvolupaments basats en Java, tant comercials com a mida.

Posteriorment, es van donar a conèixer quatre noves vulnerabilitats que tampoc eren corregides per la versió 2.16 publicada.

ACCIONS CENTRE DOCENT  i evitar aquestes vulnerabilitats.

A data 12/01/22 s’han revisat les ACCIONS QUE S’HAN DE REALITZAR EN EL CENTRE DOCENT amb l’objectiu d’evitar aquestes vulnerabilitats.