Aplicació Préstecs TIC

Donades les recents compres de tauletes i portàtils l’objectiu de les quals, en cas de necessitat, és poder facilitar-li-ho a l’alumnat, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport posa a la disposició dels centres una eina de gestió de préstecs. Teniu la informació disponible en format pdf:

MDM

MDM (Mobile Device Management) és una aplicació de gestió de dispositius mòbils que permet conéixer la ubicació del dispositiu, actuar en cas de pèrdua o robatori i regular la instal·lació d’aplicacions. En les tauletes distribuïdes en el Programa Educa en Digital l’aplicació MDM és Sophos.   INSTAL·LAR APLICACIONS La botiga d’aplicacions està restringida, si el centre vol instal·lar aplicacions l’ha de sol·licitar mitjançant un tiquet en gvaSAI. Dins del CATÀLEG … Llegir més…

Obtenció del número de sèrie d’un equip dotat per Conselleria

El número de sèrie d’un dispositiu (a vegades, també es fa referència com a S/N, NS, Serial Number o Serial No.) és una dada important a l’hora de reportar una incidència sobre l’equip i, a vegades, difícil de localitzar. Hi ha quatre maneres de conéixer el número de sèrie d’un equip dotat per Conselleria: Mirant la pròpia etiqueta del fabricant Consultant el codi … Llegir més…

Tràmits sobre EQUIPAMENT TIC

El material que correspon enviar com a dotació al centre, així com la renovació del mateix conforme vaja quedant obsolet, es distribueix d’ofici seguint les directrius marcades per la Secretaria Autonòmica d’Educació, Cultura i Esport, per la qual cosa no és necessari sol·licitar-ho des del centre. Les renovacions es realitzen en funció dels equips disponibles, de la prioritat marcada i de l’any … Llegir més…

Tema 4. Infraestructures i equipament

Cas Tema 1. Funcions de la coordinació TIC Tema 2. El centre i les TIC Tema 3. Eines administratives Tema 5. Programari i portals Tema 4. Infraestructures i equipament Índex Tema 4 1. La telefonia IP en els centres educatius1.1. Dispositius (VoIP)1.2. Incidències o consultes de Telefonia IP 1.3. Més informació 2. Accés en Internet3. Xarxa interna del centre3.1. Xarxa cablejada3.2. WIFI4. … Llegir més…

Xarxa interna del centre

La xarxa de telecomunicacions és una instal·lació important que forma part de la infraestructura del centre com podria ser la xarxa elèctrica o la de lampisteria. Hui dia no hi ha cap centre que no necessite que els seus ordinadors estiguen connectats en una xarxa de centre per diversos motius; l’accés a serveis interns de la xarxa de centre l’accés a serveis … Llegir més…

Dispositius (VoIP)

A continuació, enumerem els dispositius que se solen utilitzar en els centres amb telefonia IP. Depenent de les característiques del centre pot haver-hi més quantitat d’uns o d’uns altres. Telèfon IP: És molt similar a un telèfon convencional, però es connecta a una línia de dades en lloc d’una línia de veu, a més, el mateix telèfon IP disposa d’una roseta de … Llegir més…