Tema 3. Eines administratives

Cas Tema 1. Funcions de la coordinació TIC Tema 2. El centre i les TIC Tema 4. Infraestructures i equipament Tema 5. Programari i portals Tema 3. Eines administratives Índex Tema 3 1. Correu electrònic 1.1. Correu corporatiu per als docents 1.2. Correu i bústies del centre 1.3. Normativa 2. ITACA 3. OVICE 4. OVIDOC Introducció La Generalitat Valenciana, a través de … Llegir més…

Índex Tema 3

1. Correu electrònic 1.1. Correu corporatiu per als docents 1.2. Correu i bústies del centre 1.3. Normativa 2. ITACA 3. OVICE 4. OVIDOC

OVICE

L’Oficina Virtual de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (OVICE) és la plataforma electrònica a través de la qual els centres educatius poden accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de la Conselleria. Actualment l’únic tràmit que hi ha actiu en OVICE per a demanar equipament TIC és el relatiu a Educació Especial: Sol·licitud de productes de suport per a l’alumnat amb necessitats educatives … Llegir més…

Correu corporatiu per als docents

a) Accés als comptes de correu @edu.gva.es (Identitat Digital) Tots els docents de centres educatius públics de la Comunitat Valenciana tenen a la seua disposició un compte de correu en el gestor de correu Outlook desenvolupat per Microsoft identificada per [usuari]@edu.gva.es. L’accés a aquest servei es fa en la següent direcció d’enllaç: https://outlook.office.com/. Les credencials de la identitat digital es poden consultar … Llegir més…

OVIDOC

L’Oficina Virtual del Docent (OVIDOC) és una plataforma per a els funcionaris en actiu que hagen ocupat un lloc alguna vegada en un centre públic. Ofereix informació relacionada amb l’Expedient Docent Electrònic Normalitzat (EDEN) de cada docent, a més d’oferir altres serveis, com són, la realització de diversos tràmits que l’afecten o comunicar-se amb l’administració en relació amb la informació mostrada en els … Llegir més…

ITACA

ITACA (Innovació Tecnològica Administrativa de Centres i Alumnat) és un sistema d’informació centralitzat que connecta a tots els membres que formen part del sistema educatiu valencià. Aquest sistema s’ha anat implementant de manera gradual en tots els ensenyaments. Actualment està totalment implementat en tots els centres públics i concertats que imparteixen els ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO, BACH, FP, FPB, PFCB … Llegir més…

Normativa que regula el correu GVA

L’ús del correu corporatiu de la Generalitat (GVA) ve regulat per l’ORDRE 19/2013, de 3 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual s’estableix les normes sobre l’ús segur de mitjans tecnològics en l’Administració de la Generalitat. En l’article 21. Correu electrònic corporatiu, es recull el següent: Els comptes creats en els servidors de l’Administració de la Generalitat … Llegir més…

Correu corporatiu per al centre i bústies del centre

Els centres docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport disposen d’una Identitat Digital de centre Codcen@edu.gva.es amb llicència completa d’ús d’aplicacions Office 365 i que és el compte principal de correu del centre. La direcció del centre pot consultar la contrasenya i totes les dades necessàries per a recuperar la contrasenya d’aquest compte a través de l’escriptori d’Itaca3 > mòdul … Llegir més…

Correu electrònic corporatiu

L’administració de la Generalitat proporciona a tot el personal funcionari i als centres docents comptes de correu electrònic amb l’objectiu d’intercanviar missatges propis de l’exercici professional. Es tracta d’una eina de treball i ens identifica com a personal de la Generalitat Valenciana en les nostres comunicacions electròniques. Dins d’aquest entorn de corporació, la Generalitat Valenciana ofereix un cercador o guia de persones … Llegir més…

Introducció

La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), proporciona diferents aplicacions i eines informàtiques per a tot el seu personal, des d’un correu electrònic nominatiu fins a l’aplicació de gestió educativa ITACA. Amb l’objectiu de facilitar l’accés dels docents de nova incorporació a aquestes eines s’ha redactat el següent document: PLATAFORMES TIC … Llegir més…