Guia bàsica per a docents que no pertanyen a un centre CDC

Podeu trobar aquest manual que està dirigit al professorat dels centres que encara no pertanyen al projecte Centre Digital Col·laboratiu (d’ara en avant, CDC) en Soc Docent >> Identitat Digital >> Guia Bàsica Docents “Centres no CDC” . En aquest manual queden a la teua disposició totes les instruccions bàsiques per a traure profit en les eines que el CDC incorpora en … Llegir més…

JORNADA APROPA’T A LES TIC (FEBRER 2022)

La Subdirecció General d’Informàtica per a Educació i Innovació participa en les Jornades «Apropa’t als TIC» organitzades pel Cefire d’Àmbit TIC. amb la ponència «CONEIXEM GVit3DU: EINES CORPORATIVES DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ». L’objectiu és donar a conéixer els projectes actuals que es duen a terme en aquesta Subdirecció General amb implicació en els centres educatius de la Comunitat Valenciana. Així com dues … Llegir més…

Modificació de la Capçalera CSS en PortalEdu no és possible

L’opció de modificar les funcionalitats de les CSS no estan habilitades en aquest moment en PortalEdu. Les plantilles que PortalEdu aplica als centres educatius segueixen les indicacions de la identitat corporativa de la Generalitat Valenciana. Aquestes indicacions són d’obligat compliment per a qualsevol portal, acció o organisme dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Així, qualsevol alteració que un portal corporatiu … Llegir més…

Préstecs de Dispositius TIC a l’Alumnat (gener 22)

Des del 22 de desembre, ja estan inventariats en la nova eina gvaSAI les 15.000 tauletes i 35.000 portàtils que han arribat als Centres Educatius dins del Pla Educa en Digital, i són prestables des de l’eina de gestió de préstecs disponible dins del mòdul de Gestió Econòmica d’ITACA3 des del 13 de gener. A més, s’han afegit a aquesta aplicació de … Llegir més…

Artícles de RED.ES-EDUCA EN DIGITAL inventariats i prestables des de l’aplicació de prèstecs TIC en ITACA3

Les 15000 tauletes i 35000 portàtils que han arribat als Centres Educatius dins del Pla Educa en Digital están ja estan inventariats la nova eina gvaSAI des del 22 de desembre i són prestables des de l’eina de gestió préstecs disponible dins del mòdul de Gestió Econòmica d’ITACA3 des de ahir dia 13 de gener.

Actualització necessària del Navegador oficial per a l’acces a ITACA1 en windows/lliurex/mac

Per a poder continuar accedint a ITACA1 a partir del 25 de gener, és imprescindible actualitzar en els equips la versió del navegador d’accés a ITACA1 per a estendre la llicència de funcionament. Els passos a realitzar són: Lliurex: Actualitzar Lliurex mitjançant l’eina Lliurex UP http://lliurex.net/bionic/pool/main/i/itaca/ Windows: Descarregar i instal·lar la nova versió disponible en http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/avisos/ITACA_2022/ITACAInstaller_1.0.6.msi.zip Mac: Descarregar i instal·lar la nova … Llegir més…

Instruccions Vulnerabilitat Log4j (29-12-2021)

Amb data 10/12/2021, es va publicar una vulnerabilitat que afecta les versions d’Apache Log4 des de 2.0 fins a 2.15. Aquesta llibreria és present en la quasi totalitat dels desenvolupaments basats en Java, tant comercials com a mida. Posteriorment, es van donar a conèixer quatre noves vulnerabilitats que tampoc eren corregides per la versió 2.16 publicada. ACCIONS CENTRE DOCENT  i evitar aquestes … Llegir més…