Obtenció del número de sèrie d’un equip dotat per Conselleria

El número de sèrie d’un dispositiu (a vegades, també es fa referència com a S/N, NS, Serial Number o Serial No.) és una dada important a l’hora de reportar una incidència sobre l’equip i, a vegades, difícil de localitzar. Hi ha quatre maneres de conéixer el número de sèrie d’un equip dotat per Conselleria: Mirant la pròpia etiqueta del fabricant Consultant el codi … Llegir més…

Tràmits sobre EQUIPAMENT TIC

El material que correspon enviar com a dotació al centre, així com la renovació del mateix conforme vaja quedant obsolet, es distribueix d’ofici seguint les directrius marcades per la Secretaria Autonòmica d’Educació, Cultura i Esport, per la qual cosa no és necessari sol·licitar-ho des del centre. Les renovacions es realitzen en funció dels equips disponibles, de la prioritat marcada i de l’any … Llegir més…

Web de centre en altres plataformes

En aquest sentit, l’ORDRE 19/2013, de 3 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual s’estableix les normes sobre l’ús segur de mitjans tecnològics en l’Administració de la Generalitat, en el Capítol 2, Article 5, Punt 4, diu el següent: “Queda prohibit, així mateix, transmetre o allotjar informació pròpia de l’Administració de la Generalitat en sistemes d’informació externs, … Llegir més…

Estat del projecte i millores futures

En aquest moment ens trobem en la versió 5.5 de PortalEdu. Les noves versions aniran desplegant-se seguint el Roadmap propi de WordPress, per a complir les necessitats de seguretat i la reparació d’errors sent imminent l’arribada de la versió 5.8. A més, estem preparant les següents millores:​ Sincronitzacions automàtiques dels usuaris i dels càrrecs directius.​ Compatibilitat amb H5P, per a la creació … Llegir més…

Sol·licitud d’un espai web a PortalEdu

Seguint el comentat anteriorment és tasca del director del centre, com a responsable de la web de centre, sol·licitar l’alta en PortalEdu. Amb l’alta, el director passarà a ser l’administrador de la web, funció que pot delegar en qualsevol altre docent a través de la gestió d’usuaris del seu espai web. L’alta es pot demanar mitjançant tiquet a través de l’aplicació de … Llegir més…

Formació i autoformació per a PortalEdu

Per a el curs 2021-2022 i donada la importància d’aquesta eina, el Cefire d’àmbit TIC desenvolupa diverses formacions que es poden consultar en el seu catàleg de l’àmbit TIC. Les edicions disponibles per a enguany són: 1a edició | 18-10-21 | 220 places 2a edició | 21-02-22 | 180 places (En inscripció fins 31-01-2022) Cal tindre en compte que durant la realització del … Llegir més…

Funcionalitats destacades

Imatge institucional PortalEdu incorpora temes de visualització apropiats, que respecten la normativa d’imatge institucional dels centres. ​ A més, proporcionarà eines per a ajudar en els centres a complir amb les seues obligacions de publicació. Alguns exemples són: la maquetació correcta dels logotips, la creació de subsites per a projectes d’innovació educativa, la inclusió de clàusules de protecció de dades, cookies d’usuari … Llegir més…

PortalEdu

PortalEdu és la plataforma encarregada de l’allotjament dels llocs webs dels centres educatius sostinguts amb fons públics i d’altres portals webs relacionats amb els anteriors (cefires, aulasegura, telematrícula…). A més, encara que es troba en fase de desenvolupament, PortalEdu oferirà blogs oficials per als docents d’aquests centres. PortalEdu està basada en WordPress, la plataforma programari de gestió de continguts (en anglés CMS, … Llegir més…

Què fer en cas de problemes?

En cas que sigues personal docent: obri una incidència en el SAI en la cua Aules indicant el segment o sabor en el qual estàs intentant treballar i la descripció del problema tan detallada com siga possible,  Si pots adjuntar captures de pantalla millor. Els tècnics del SAI contactaran amb tu a través de l’aplicació Gestió d’Incidències i intentaran resoldre el problema. … Llegir més…

Introducció

En aquesta secció sobre Aules podeu trobar: Una descripció resumida de què és Aules i les seues funcionalitats. Enllaços d’accés a la plataforma i apartats complementaris, com per exemple formació; autoformació; videotutoriales; diversos articles; informació sobre la gestió de les incidències o peticions de Aules.