OVICE

L’Oficina Virtual de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (OVICE) és la plataforma electrònica a través de la qual els centres educatius poden accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de la Conselleria. Actualment l’únic tràmit que hi ha actiu en OVICE per a demanar equipament TIC és el relatiu a Educació Especial: Sol·licitud de productes de suport per a l’alumnat amb necessitats educatives … Llegir més…

Configuració del correu GVA en un programa client de correu electrònic

Si hem decidit consultar el correu des d’un programa client tipus Thunderbird, caldrà configurar-lo adequadament. S’ha de tenir en compte que existeixen dos protocols per a recollir el correu del servidor, el protocol IMAP i el protocol POP. El protocol IMAP té diversos avantatges respecte de l’altre protocol: Permet l’ús de carpetes tant del costat del servidor com del client; constantment se … Llegir més…

Tema 2. El centre i les TIC

Cas Tema 1. Funcions de la coordinació TIC Tema 3. Eines administratives Tema 4. Xarxa de veu i dades Tema 5. Equipament Tema 6. Programari i portals Tema 2. El centre i les TIC Índex Tema 2 1. Centre Digital Col·laboratu 2. Digitalització i Competències Digitals del SE 2.1. Digitalització de l’Ecosistema Educatiu. 2.2. Competència Digital Educativa 3. Canales digitals de difusió … Llegir més…

Canals digitals de difusió de la SDGIEI

La SDGIEI ha implementat una estratègia de comunicació digital, Gvait3du, que facilitarà la difusió d’informació rellevant per a tota la comunitat educativa: Projectes Eines corporatives Recursos disponibles Avisos Novetats Resposta a preguntes freqüents Es podrà accedir a aquesta informació a través dels següents canals:

Programa de Cooperació Territorial per a la Millora de la Competència Digital Educativa #ComDigEdu

Disposició 15399 del BOE núm. 228 de 2021 La finalitat última de la posada en marxa d’aquest pla és la de millorar el desenvolupament de la competència digital de l’alumnat i l’ús de les tecnologies digitals en l’aprenentatge a través del desenvolupament de la competència digital del professorat -tant individual com col·legiada- i de la transformació dels centres en organitzacions educatives digitalment … Llegir més…

Programa de Cooperació Territorial per a la Digitalització de l’Ecosistema Educatiu #EcoDigEdu

Disposició 15397 del BOE núm. 228 de 2021 És un conjunt d’actuacions i mesures orientades a donar resposta a la necessitat de disposar i aprofitar recursos tecnològics que permeten la millora i l’avanç cap a una educació de qualitat que es reflectisca en els processos d’ensenyament i aprenentatge. ACTUACIONS : Dotació de dispositius portàtils per a la reducció de la bretxa digital d’accés … Llegir més…

Pla de Digitalització i Competències Digitals del Sistema Educatiu

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha impulsat el Pla de Digitalització i Competències Digitals del Sistema Educatiu, #DigEdu (2021-2027), que té com a objectiu avançar i millorar en les competències digitals en l’àmbit educatiu, tant quant als mitjans tecnològics disponibles per part de la comunitat educativa, com en la integració efectiva i eficaç de les tecnologies en els processos d’ensenyament i … Llegir més…

Introducció

El progrés tecnològic i el canvi de paradigma en les relacions interpersonals actual han provocat que la transformació digital en l’àmbit educatiu siga una necessitat urgent per a conduir a la societat cap a una nova realitat més integradora, inclusiva, igualitària i innovadora. En l’actualitat, amb l’objectiu que aquesta transformació siga una realitat en la totalitat dels centres educatius de la Comunitat Valenciana, s’han … Llegir més…

Centre Digital Col·laboratiu

El projecte Centre Digital Col·laboratiu, CDC, és un dels dos projectes que formen la iniciativa Centre a Casa i té com a objectius fonamentals: Agilitzar la forma de gestió  acadèmica del centre Augmentar les capacitats TIC de l’alumnat, afavorint l’alfabetització digital des d’edats primerenques Millorar les destreses del professorat Fomentar l’ús d’eines col·laboratives  En aquest projecte s’integren totes les eines corporatives que … Llegir més…

Índex Tema 2

1. Centre Digital Col·laboratu 2. Digitalització i Competències Digitals del SE 2.1. Digitalització de l’Ecosistema Educatiu. 2.2. Competència Digital Educativa 3. Canales digitals de difusió de la SDGIEI