Actualització necessària del Navegador oficial per a l’acces a ITACA1 en windows/lliurex/mac

Per a poder continuar accedint a ITACA1 a partir del 25 de gener, és imprescindible actualitzar en els equips la versió del navegador d'accés a ITACA1 per a estendre la llicència de funcionament.

Els passos a realitzar són:

Lliurex: Actualitzar Lliurex mitjançant l'eina Lliurex UP http://lliurex.net/bionic/pool/main/i/itaca/
Windows: Descarregar i instal·lar la nova versió disponible en http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/avisos/ITACA_2022/ITACAInstaller_1.0.6.msi.zip Mac: Descarregar i instal·lar la nova versió disponible en http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/avisos/ITACA_2022/ITACA-1.0.6.pkg.zip

La versió actual perdrà la llicència el 25 de Gener.

L'actualització pot realitzar-se amb posterioritat a aquesta data, encara que no serà possible accedir a ITACA1 fins que s'haja actualitzat a la nova versió.