La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions s’encarrega, entre altres coses, de donar accés a Internet en tots els centres dependents de la Generalitat, concretament la secció de comunicacions. 

Aquest accés, ha anat variant amb el temps i, en general, hem anat passant de tindre connexions ADSL amb velocitats que hui dia serien insuficients a disposar de connexions de fibra òptica amb velocitats adaptables a les necessitats de cada centre. En l’actualitat, les connexions dels centres educatius són majoritàriament connexions de fibra a 300 Mbps.  

Dues xarxes: Xarxa de Secretaria i Xarxa d’Aules 

Amb un sol encaminador, els centres educatius disposen de dues xarxes: la xarxa de secretaria i la xarxa d’aules. La xarxa de secretaria s’utilitza per a tasques administratives i en aquesta xarxa únicament es connecten els equips de administració i de l’equip directiu. La connexió de la xarxa d’aula s’utilitza per a tasques docents i en ella es connecten la resta de equips, és a dir, els situats a la sala de professorat, aules d’informàtica, departaments, aules, etc. 

Amb la fi de garantir una navegació segura, s’ha implantat un sistema de filtrat i seguretat de continguts que impedeix l’accés a continguts no aptes per a l’alumnat, analitza la presència de virus o programari maliciós i protegeix d’atacs externs. 

Normalització de la LAN

Actualment, existeix un procés de normalització de la LAN dels centres docents, tant en la xarxa de secretaria com en la xarxa d’aules. Aquesta normalització es desenvolupa dins del projecte Course+Fenix i el recentment iniciat Vulcano. Aquests projectes canvien l’electrònica de xarxa (switches), l’adreçament de la xarxa de secretaria d’estàtic a dinàmic i adapten i normalitzen els serveis actuals de la LAN dels centres.  

Tot això ho podeu trobar explicat en el següent vídeo: 

PROJECTE COURSE + FENIX

Per tant, el teu centre pot trobar-se en un d’aquests dos casos: 

Cas 1. Si pel teu centre ha passat Corse+Fenix i s’ha pogut completar: 

Tant l’adreçament de secretaria com el d’aules serà dinàmic i només les impressores o servidors tindran IP estàtica que ha de fixar-se en infoblox fent la sol·licitud en la cua corresponent en gvasai si no es va fixar quan es va executar el projecte. 

Cas 2. Si pel teu centre encara no ha passat Course+Fenix: 

La configuració IP de la connexió de Secretaria és estàtica. Això vol dir que cal configurar-la manualment:

 • Rang d’IP 10.20.30.2 – 10.20.30.254 
 • Màscara 255.255.255.0 
 • Porta d’Enllaç 10.20.30.1 
 • DNS1 172.16.99.119 
 • DNS2 172.16.99.121 

Guia per a configurar la xarxa en un equip amb LliureX en Secretaria.

I l’adreçament de la de xarxa d’aules és dinàmic però es reserven uns rangs per a impressores, servidors, etc.

 • NET: 172.x.x.x/24 
 • MASK: 255.255.255.0 
 • DNS1: 172.27.111.5 
 • DNS2: 172.27.111.6 
 • RANG DHCP AULES ESTANDAR: des de la .10 fins a la .239 
 • RANGS ESTÀTICS AULES ESTÀNDARD: .4 a la .9 i .240 a la .254