OVIDOC

L’Oficina Virtual del Docent (OVIDOC) és una plataforma per a els funcionaris en actiu que hagen ocupat un lloc alguna vegada en un centre públic. Ofereix informació relacionada amb l’Expedient Docent Electrònic Normalitzat (EDEN) de cada docent, a més d’oferir altres serveis, com són, la realització de diversos tràmits que l’afecten o comunicar-se amb l’administració en relació amb la informació mostrada en els diferents apartats d’OVIDOC. 

Es pot accedir a OVIDOC a través de  Ovidoc (gva.es) o també a través de CEICD – Accés (gva.es)

la identificació serà mitjançant la clau única d’inici de sessió de la Conselleria d’Educació (usuari i contrasenya ITACA) o també mitjançant certificat digital o Cl@ve  

La pantalla inicial és la següent: 

OVIDOC

Dins de cada icona, el docent pot accedir a la seua informació que consta en els sistemes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: 

 • Informació general: 
  • Informació relacionada amb el seu treball. 
  • Publicacions oficials. 
 • Dades personals: 
  • Dades personals,  
  • Dades de contacte (domicili, telèfons) així com la seua edició en cas necessari. 
  • Dades d’identitat digital. 
 • Historial administratiu: 
  • Serveis prestats, situació administrativa, destinacions.
  • Òrgans unipersonals de govern,  
  • Reconeixement de sexennis i triennis 
  • Descàrrega del full de serveis (no disponible encara per a tots els col·lectius) 
 • Historial acadèmic: 
  • Capacitacions lingüístiques, títols 
  • Altres dades de l’Expedient Docent Electrònic Normalitzat (EDEN) 
 • Formació: 
  • Oferta de cursos en el CEFIRE i d’en altres entitats,  
  • Activitats de formació i millora reconegudes,  
  • Formació no reconeguda,  
  • Crèdits reconeguts per al sexenni actual 
 • Retribucions: 
  • Descàrrega de nòmina,  
  • Consulta del % de retenció de l’IRPF,  
  • Consulta d’IBAN 
  • Descàrrega de certificats de retenció de l’IRPF i de MUFACE.
 • Tràmits: 
  • PIALP 2022/2023
  • Sol·licitud de Compatibilitat
  • Concurs de trasllats 2021/2022
  • Selecció i nomenament de directors 2021/2022

També, relacionada amb la informació mostrada, el docent té la possibilitat de comunicar-se amb la Conselleria d’Educació per a la realització d’incidències o sol·licituds sobre les dades mostrades, sent així mateix aquesta comunicació completament telemàtica per totes dues parts, sense necessitat per part del docent d’haver de desplaçar-se per a la seua tramitació. 

OVIDOC és una plataforma en contínua actualització per a millorar el servei oferit al docent, per la qual cosa anirà oferint nous serveis i funcionalitats. A més, a mesura que es vaja alimentant l’Expedient Docent Electrònic Normalitzat (EDEN) dels docents amb nova informació, anirà apareixent aquesta en els diferents apartats. 

EDEN i OVIDOC estan regulats per la   ORDRE 5/2021, de 12 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen el contingut, ús i accés a l’expedient docent electrònic normalitzat (EDEN), al servei del sistema públic educatiu de la Generalitat (DOGV núm. 9022 del 17/2/2021).