ERASMUS+ CONVOCATÒRIA 2022-2023 (SECUNDÀRIA)

Projecte Erasmus+ 2022-1-ES01-KA121-SCH-000067529

ESTUDIANTS

Mobilitats d’estudiants

Convocatòria d’ajudes per a la mobilitat d’estudiants en el marc del Programa Erasmus+ KA121SCH – Mobilitat d’estudiants .

  • Text de la convocatòria
  • Formulari de sol·licitud
  • Resolucions d’adjudicació al tauler Erasmus+ del centre

PROFESSORAT

Mobilitats de personal per a formació en països europeus

Convocatòria d’ajudes per a la mobilitat del professorat en el marc del Programa Erasmus+ KA121SCH – Mobilitat de personal

Imagen de kroshka__nastya en Freepik