VAGA 23 maig 2024: GRUPS QUE HAN NOTIFICAT AL CENTRE LA INASSISTÈNCIA A CLASSE

Alguns alumnes dels següents grups han informat al centre de la no assistència a classe el 23 de maig:

1r FP Bàsica AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

1r-A GM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

1r GM JARDINERIA I FLORISTERIA

1r GM PRODUCCIÓ AGROECOLÒGIA

1r GS LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

1r GS GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL

NIVELL 1 FUTBOL

NIVELL 3 FUTBOL