PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS

L’ACCÉS A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL pot realitzar-se mitjançant dos formes clarament diferenciades:

 • L’ACCÉS DIRECTE, si es reunixen els requisits acadèmics necessaris.
 • L’ACCÉS MITJANÇANT UNA PROVA, si no es reunixen tals requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reunix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament estos ensenyaments. Esta prova o conjunt de proves, és el que es diuen PROVES D’ACCÉS. Es poden realitzar proves d’accés per al grau mitjà i per al grau superior.

INFORMACIÓ OFICIAL DE CONSELLERIA SOBRE:

 • Normativa reguladora
 • Convocatòria per al curs actual
 • Continguts de les proves
 • Requisits
 • Opcions per a la part específica cicle superior
 • Exemples de convocatòries anteriors

DATES I HORARI DE LES PROVES

DATES: 20 i 21 de maig 2024

LLOC: Planta baixa de la Residència 1. PLÀNOL

HORARI: Horari de les proves

CALENDARI DEL PROCEDIMENT 23-24

ÚLTIMES NOTÍCIES PROVES D’ACCÉS

 • PROVES ACCÉS CICLES FORMATIUS CM/CS: Informació notes

  NOTES PROVISIONALS (31/05/2024) REVISIÓ NOTES PROVISIONALS: Veure instruccions en la nota informativa. NOTES DEFINITIVES (07/06/2024)

  Llegir més

 • PROVES ACCÉS CICLES FORMATIUS CM/CS: Publicacions del Tribunal

  PUBLICACIONS DEL TRIBUNAL. LLISTATS I NOTES INFORMATIVES En finalitzar la inscripció, el tribunal anirà publicant diferent informació sobretot el procés de les proves d’accés. Es recomana comprovar els diferents llistats

  Llegir més

 • PROVES ACCÉS CICLES FORMATIUS: Certificats

  A partir del 28 de juny poden arreplegar-se els CERTIFICATS de les PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS realitzades este curs. El certificat no porta taxes. Arreplegar en secretaria, P1, Residència

  Llegir més

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud d’inscripció a les proves d’accés (GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR) es realitzaran del 20 al 28 de Març 2024

Models de sol·licitud:

Correu electrònic de secretaria: 46018761.secretaria@edu.gva.es

Tota la documentació haurà de ser presentada degudament firmada a mà o digitalment i enviada per correu electrònic a secretaria amb l’ASSUMPTE: “PAC” + Nom i cognoms de la persona sol·licitant.

No s’admetran sol·licituds ni abans ni després de la data d’inscripció oficial.

Descàrrega de les taxes per a la inscripció.

Recorda que si tens dret a reducció de la taxa d’inscripció has de manar la justificació de la reducció juntament amb la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Sol·licitud d’inscripció (segons model)
 • En el cas de ser menor de 18 anys algun dels següents documents: DNI del pare/mare/tutor/tutora, targeta d’identitat d’estranger del pare/mare/tutor/tutora, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
 • En el cas de ser major de 18 anys algun dels següents documents : DNI, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
 • Justificant de pagament de la taxa corresponent

EXEMPCIONS

Entregar les exempcions com més prompte millor perquè es puguen gestionar, convenientment abans de l’examen. Data límit 28 juny 2024.

Les exempcions per experiència laboral hauran de presentar-se dins del termini de presentació de sol·licitud a la prova.

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Tribunal proves d’accés a grau mitjà: pa.gradomedio@fpcheste.com

Tribunal proves d’accés a grau superior: pa.gradosuperior@fpcheste.com

Nota: estes adreces de correu estan deshabilitades fora del període d’inscripció i exàmens de les proves d’accés.