GRADUAT EN ESO

ESTRUCTURA DELS CURSOS.

CICLE I ALFABETITZACIÓ Adquirir tècniques de lectoescriptura i càlcul que li faciliten la comprensió lingüística i matemàtica suficient, per a satisfer les necessitats que es plantegen en la seua vida quotidiana, així com per a comprendre la realitat del seu entorn.
NEOLECTORES
ED. BÀSICA Consolidació de coneixements i tècniques instrumentals, que permeten l’accés al Cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes.
CICLE II G.E.S I Adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.
G.E.S II S’intensificaran els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals, amb la finalitat que les persones adultes adquirisquen al final de l’etapa un conjunt de coneixements, habilitats, tècniques, mètodes, estratègies, actituds i valors, en la línia d’aprendre a aprendre.

*En el nostre centre del Cicle I únicament s’imparteix l’educació bàsica

ASSIGNATURES EN ELS DIFERENTS CICLES

CICLE I

(ED. BÀSICA)

Àmbit de la Comunicació ·  Castellà

·  Valencià

Àmbit Cientificotécnico ·  Processos i instruments matemàtics.

·  Naturalesa, ecologia i salut.

Àmbit Historicosocial ·  Societats, territoris i processos historicoculturales.

·  El món del treball

CICLE II

Àmbit de la Comunicació ·  Castellà.

·  Valencià

·  Llengua estrangera: anglés

Àmbit Cientificotécnico ·  Processos i instruments matemàtics.

·  Naturalesa, ecologia i salut.

·  Ciències i tecnologia.

Àmbit Historicosocial ·  Societats, territoris i processos historicoculturales.

·  El món del treball

*En GES I es cursaran, a més, dos mòduls optatius i un mòdul optatiu en GES II