COMPETÈNCIA DIGITAL (DIGCOMP)

En el marc europeu DIGCOMP s’agrupen, organitzen i descriuen, un conjunt de competències digitals considerades bàsiques perquè un ciutadà puga desembolicar-se en condicions d’igualtat dins de la Societat Digital de manera crítica i segura. Partint d’això, estableix una sèrie de criteris amb els quals poder determinar, i entendre, quin és el nivell de domini que un posseeix per a cadascuna de les competències. Finalment, deixa oberts diversos descriptors, relatius a l’aplicació pràctica de les competències digitals, a fi d’adaptar el marc a les diferents necessitats o a les característiques d’un àmbit territorial. El marc DIGCOMP CV és el resultat de la seua adaptació a les necessitats de la Generalitat en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Amb el DIGCOMP CV la Generalitat compta amb una referència de partida per a traçar la seua estratègia orientada a augmentar el nivell de competències digitals dins del seu àmbit territorial al mateix temps que li permet alinear-la amb les estratègies a nivell nacional i europeu. Gràcies a l’ús d’un marc similar es facilita la generació d’importants efectes de sinergia entre actuacions de diferents administracions i la creació d’indicadors significatius per a avaluar l’avanç realitzant estudis de benchmarking. La creació de certificats oficials en competències digitals, homologables entre diferents administracions i capaces de dinamitzar el seu desenvolupament dins de cada àmbit territorial, són un exemple clar del potencial del DIGCOMP CV.

La utilitat del DIGCOMP CV no es limita a les administracions, amb ell s’estableix un llenguatge comú per a professionals de la formació, creadors de contingut i qualsevol altre actor o col·lectiu interessat en la formació en competències digitals. El DIGCOMP CV permet “diagnosticar” l’estat de manera digital a nivell individual i establir un pla personal amb el qual millorar aquelles competències digitals que contribueixen de forma més directa
a aconseguir una forma de vida més concorde als nostres desitjos i aspiracions personals.