ACCÉS A CICLES FORMATIUS

Què són els Cursos per a l’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior?

Es tracta d’uns cursos per a preparar les proves que organitza la Conselleria d’Educació per a poder accedir al grau mitjà o superior de la formació professional si no complim els requisits per a accedir de manera directa.

S’accedeix de manera directa si tinc el següent, o els seus equivalents:

 • Títol de batxiller.
 • Títol universitari.
 • Títol de Tècnic de Formació Professional.
 • Títol de Tècnic Superior de Formació Professional.

No tinc res de l’anterior, com puc accedir a un Grau Superior?

Primer he de tindre almenys 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar una prova on demostre la maduresa suficient en relació amb els objectius del Batxillerat.

En què consisteix la prova?

La prova consta de dues parts, una comuna i una altra específica.

La part comuna té quatre apartats:

 • Llengua i literatura (Castellà o Valencià, a triar)
 • Llengua estrangera > Inglés.
 • Matemàtiques.
 • Tractament de la Informació i Competència Digital.

La part específica presentarà tres opcions segons al cicle al qual desitgem accedir i triarem en cadascuna d’elles dos de les tres matèries que la formen.

 • Opció A. Humanitats i Ciències Socials. Les matèries són Història, Economia i Geografia.
 • Opció B. Tecnologia. Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química.
 • Opció C. Ciències. Física, Biologia i Ciències de la Terra.

Com són els exàmens? 

Ací teniu molts exemples de totes les parts de la qual consta la prova.

Quina opció puc estudiar en el CPFPA Valle d’Ayora?

En el nostre centre pots preparar l’Opció A d’Humanitats i Ciències Socials. Amb aquesta opció pots accedir a les famílies professionals d’Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting, Hostaleria i Turisme, Serveis Socioculturals i en la Comunitat. 

A més, aquest curs també preparem per a l’opció C de ciències. Amb aquesta opció podràs accedir a les famílies professionals d’Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge Personal; Indústries Alimentàries; Química; Sanitat, i Seguretat i Medi Ambient.

Pots veure tota la informació seguint AQUEST ENLLAÇ.