HORARIS PER Al CURS 2022 / 2023

Horari d’Educació Bàsica 2022 / 20223

Horari per a GES I 2022 / 2023

Horari per a GES II 2022 / 2023