Proves lliures (segona convocatòria)

Comparteix això:

NOVETATS 30 DE MAIG

Instruccions

Accedeix a l’examen amb algun d’aquests documents en vigor: DNI, NIE, passaport, visat d’estudis o document oficial que acredite la teua identitat i la teua edat.
Escriviu en la portada del quadern els vostres cognoms, nom, edat, data, localitat i província de naixement. Finalment, escriviu el lloc on realitzeu la prova: FPA Mercè Rodoreda.
Escriviu en bolígraf blau o negre no esborrable.
No es pot utilitzar corrector.
No es poden usar dispositius electrònics: apagueu els mòbils i rellotges electrònics, no useu calculadora.
Es recomana l’ús de màscara.
Aneu al bany abans de començar la prova o en finalitzar-la, no podreu eixir de l’aula durant el desenvolupament de la prova.

Horari de la prova

a) Primera part. Des de les 09.30 fins a les 11.30 hores. Continguts dels mòduls de l’àmbit Cientificotecnològic: Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; i Ciències i Tecnologia.

b) Segona part. Des de les 12.00 fins a les 14.00 hores. Continguts dels mòduls de l’àmbit de Ciències Socials: El Mundo del Treball; i Societats, Territori i Processos Históricoculturals.

c) Tercera part. Des de les 16.00 fins a les 19.00 hores. Continguts dels mòduls de l’àmbit de Comunicació: Valencià, Castellà i Llengua Estrangera.

Notes

10 de juny: Podeu consultar les notes provisionals a través del següent enllaç: https://appweb1.edu.gva.es/ciudadanosweb/public/ pruebaslibresbachiller.do? metodo=generarPantallaConsultaDni&tipus=PRLIBRESESONOTAS.
Aquest enllaç estarà disponible en la pàgina web del centre: https://portal.edu.gva.es/fpamercerodoreda/es/pruebas-libres-segunda-convocatoria/

Del 13 al 17 de juny: Reclamacions. Haureu d’emplenar una sol·licitud de revisió d’examen en la secretaria del centre.

21 de juny: Podeu venir a arreplegar les notes al centre FPA Mercè Rodoreda.


NOVETATS 26 D’ABRIL

Període d’inscripció: del 10 de març al 24 de març de 2022, tots dos inclosos.

Dia de la prova: 3 de juny de 2022.

Dates importants

Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses26 d’abril de 2022
Reclamacions a les llistes provisionalsDel 27 d’abril al 6 de maig de 2022
Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses25 de maig de 2022

Llistats provisionals de persones admeses i excloses

Província d’AlacantAdmesesExcloses

S’han convocat les proves lliures per a obtindre el Títol de Graduat o Graduada en Educació Secundària.

Hi haurà dues convocatòries:

 • Primera convocatòria
  • Període d’inscripció: del 25 d’octubre al 8 de novembre de 2021, tots dos inclosos.
  • Dia de la prova: 21 de gener de 2022.
 • Segona convocatòria
  • Període d’inscripció: del 10 de març al 24 de març de 2022, tots dos inclosos.
  • Dia de la prova: 3 de juny de 2022.

Què cal sol·licitar?

Cal sol·licitar la inscripció per a realitzar la prova perquè les persones majors de 18 anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària.

Per a què cal sol·licitar-ho?

Si superes els mòduls formatius de la prova obtindràs de manera directa el títol de Graduat en Educació Secundària. Si només superes algun, pots demanar la convalidació en el nostre centre i no hauries de cursar-lo.

Qui pot iniciar-ho?

Podran inscriure’s aquelles persones que complisquen, com a mínim, 18 anys durant l’any 2022.

Quan sol·licitar-ho?

Es pot realitzar el tràmit de presentació de sol·licitud d’inscripció per a la primera convocatòria per a majors de díhuit anys del curs acadèmic 2021-2022 des del dia 25 d’octubre fins al dia 8 de novembre de 2021, tots dos inclosos.

Les llistes provisionals i definitives de persones admeses i excloses en la prova que hagen efectuat la inscripció apareixeran publicades respectivament, al final de la pàgina del Portal GVA des de la qual es realitza la inscripció telemàtica, els dies 16 de desembre de 2021 i 11 de gener de 2022, respectivament.

Es pot realitzar el tràmit de presentació de sol·licitud d’inscripció per a la segona convocatòria per a majors de díhuit anys del curs acadèmic 2021-2022, que es realitzarà el dia 3 de juny de 2022, des del dia 10 de març fins al dia 24 de març de 2022, tots dos inclosos.

Les llistes provisionals i definitives de persones admeses i excloses en la prova que hagen efectuat la inscripció apareixeran publicades respectivament, al final de la pàgina del Portal GVA des de la qual es realitza la inscripció telemàtica, els dies 26 d’abril de 2022 i 25 de maig de 2022, respectivament.

En el cas de les persones adultes amb dificultats per a accedir a la instància telemàtica, es pot sol·licitar informació general i accés al formulari oficial de sol·licitud d’inscripció dirigint-se al Servei d’Ordenació Acadèmica per mitjà del correu fpa_soa@gva.es


Com el sol·licite?

Procediment d’inscripció i lliurament de sol·licituds.

La inscripció consta de dues fases:

1) Una primera de caràcter electrònic, en la qual s’ha d’emplenar la sol·licitud d’inscripció, fer una còpia, imprimir-la i enviar-la, procediment que es realitza des de la pestanya «Tramitar telemàticament», que apareix en la part superior d’aquesta pàgina.

Enllaç per a l’accés a la sol·licitud d’inscripció electrònica: TRAMITACIÓ INSCRIPCIÓ PROVES LLIURES

2) Una segona de presentació de la documentació. Una vegada registrada la tramitació electrònica de la sol·licitud d’inscripció, cal seguir els següents passos:

 • El document generat electrònicament ha de ser imprés i presentat, preferentment en la direcció territorial competent en matèria d’educació de l’àmbit territorial de gestió en el qual la persona sol·licitant desitge realitzar la prova, o bé a través de qualsevol dels mitjans previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. És a dir, el PROP a Elx, Tel.: 012. Fax: 966913007 PL. DE LA MERCÉ, 5 (recorda que has de demanar cita prèvia https://citaprevia.gva.es/ )
 • També pots presentar-ho en una oficina de Correus, cal fer-ho en sobre obert, perquè puguen datar i segellar la instància abans de ser certificada. Si no es procedeix d’aquesta manera, la instància es considera presentada en la data d’entrada en el registre al qual vaja dirigit.
 • Les sol·licituds han d’estar signades per les persones interessades, responsabilitzant-se d’aquesta manera que compleixen els requisits establits per a participar en la convocatòria, que les dades contingudes en la sol·licitud són unes certes i que són conscients que la seua falsedat pot donar lloc a la pèrdua del dret de realització de la prova o a l’anul·lació del resultat que s’obtinga.

Tens tota la informació en el següent enllace https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1638

Com em prepare?

En el següent enllace https://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres podràs trobar els exàmens de proves lliures realitzats des de 2007 fins al 2021.