Proves lliures BATXILLERAT

Comparteix això:

Es convoca per als dies 31 de març i 1 i 2 d’abril de 2022 la prova del curs acadèmic 2021-2022 perquè les persones majors
de vint anys
puguen obtindre directament el títol de Batxiller en la Comunitat Valenciana.

La realització dels exercicis de què consta la prova s’efectua, en tres dies consecutius i de manera simultània, en instituts d’educació secundària autoritzats per a impartir ensenyaments de Batxillerat en règim nocturn o a distància. Els centres que actuen com a seus dels diferents tribunals en la convocatòria del curs acadèmic 2022-2023 en cada demarcació territorial són:
– Direcció Territorial d’Alacant: IES Platja Sant Joan d’Alacant.
– Direcció Territorial de Castelló: IES Francesc Ribalta de Castelló.
– Direcció Territorial de València: IES Lluís Vives de València

La distribució horària establida per a l’execució dels diferents exercicis a realitzar durant els tres dies de realització de la prova és la següent:
* Dia 31 de març de 2022. Exercicis 1, 2 i 3.
– De 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants.
– De 16.00 a 17.00 hores: exercici 1 de Valencià: llengua i literatura.
– De 17.00 a 18.00 hores: exercici 2 de Llengua i literatura castellana.
– De 18.30 a 19.30 hores: exercici 3 de Primera Llengua Estrangera.
* Dia 1 d’abril de 2022. Exercicis 4 i 5.
– De 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants.
– De 16.00 a 18.00 hores: exercici 4: Filosofia i Història d’Espanya.
– De 18.30 a 20.00 hores: exercici 5.
* Dia 2 d’abril de 2022. Exercicis 6,7 i 8.
– De 9.00 a 09.30 hores: crida de les persones participants.
– De 09.30 a 12.30 hores: exercicis 6 i 7.
– De 13.00 a 14.30 hores: exercici 8.

Procediment i termini de presentació de la sol·licitud d’inscripció

Les persones adultes interessades a participar han d’omplir la sol·licitud d’inscripció (annex I) i presentar-la juntament amb l’annex I.A, I.B o I.C segons l’elecció de modalitat de Batxillerat, d’exercicis a realitzar i de sol·licitud d’equivalències, disponible en l’espai de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través de la pàgina web: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16176
Aquesta sol·licitud d’inscripció, així com la resta de documentació, s’ha de presentar de manera presencial o a través del tràmit Z – Sol·licitud general d’iniciació i tramitació telemàtica de procediments de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp), en tots dos casos, dirigit a la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de la província de realització de la prova.

Tota la informació en https://dogv.gva.es/datos/2021/12/30/pdf/2021_13068.pdf