Informacions relatives a la matrícula del curs 2020-2021

Informacions relatives a la matrícula del curs 2020-2021

Prematrícules curs 2020 – 2021

Fase 1: prematrícula de l’alumnat de tallers del curs actual (fins el 26 de juny)

INSTRUCCIONS PER A FORMALITZAR LA PREMATRÍCULA DEL CURS 2020 – 2021

L’actual situació causada per la crisi del Covid-19 ha fet que l’equip directiu i les associacions d’alumnat de Cocentaina i Muro hagen acordat el següent:

1.- L’alumnat matriculat en el curs 2019 – 2020 comunicarà abans del dia 26 de juny si vol formalitzar la prematrícula del curs 2020 – 2021 en els tallers i torns que s’estableixen en el full annex.

2.- Aquest alumnat (sempre que no sol·licite la devolució efectiva de la matrícula del curs actual) té dret a reservar una plaça per al curs 2020 – 2021 en el torn i grup que tenia assignat en el curs 2019 – 2020.

3.- La prematrícula dels tallers es farà des del dia 11 fins al dia 26 de juny inclòs:

– per comunicació directa (correu electrònic, wasapp, SMS, telèfon, personalment…) al professor o professora de cada grup.

– per telèfon a la secretaria del centre: Cocentaina 965533650 / Muro: 608563587.

4.- La matrícula es farà efectiva en el mes de setembre en els termes que estableix el full de l’oferta educativa.

Oferta educativa tallers de Cocentaina

Oferta educativa tallers de Muro

Fase 2: prematrícula d’alumnat de tallers nou i resta de programes formatius (del 6 al 9 de juliol)

5.- Les persones que no han sigut alumnes en el curs 2019 – 2020 (o que hagen sol·licitat la devolució efectiva de la matrícula) podran formalitzar la prematrícula dels tallers el dies 6, 7, 8 i 9 de juliol presencialment en qualsevol del dos centres en horari de 9.30h a 12.30h. En el moment de fer la prematrícula, la secretaria del centre vos facilitarà el full i haureu d’aportar una fotografia recent, un correu electrònic i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

6.- La resta d’ensenyaments també podrà formalitzar la prematrícula dels altres programes educatius els dies 6, 7, 8 i 9 de juliol presencialment en qualsevol del dos centres en horari de 9.30h a 12.30h. En el moment de fer la prematrícula, la secretaria del centre vos facilitarà el full i haureu d’aportar una fotografia recent, un correu electrònic i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

Oferta formativa Ensenyaments Reglats i Programes Formatius

Fase 3: matrícula efectiva de tot l’alumnat en el mes de setembre

1.- En els mes de setembre s’establirà un període de matriculació abans de l’inici de curs. En este moment, totes les persones que hagen fet la prematrícula podran formalitzar la matrícula del curs 2020 – 2021. La secretaria del centre vos facilitarà el full de matrícula amb l’oferta definitiva de tallers i amb les dades bancàries per al pagament.

2.- La matrícula només es farà efectiva quan, en el mes de setembre, vos comuniquem que teniu plaça en el torn i dia sol·licitat i quan, dins del termini que s’establesca, entregueu el full amb les vostres dades i el rebut bancari en la secretaria del centre que corresponga. Junt a aquesta documentació haureu d’aportar una fotografia recent, un correu electrònic i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

3.- L’associació d’alumnat es reserva el dret a no posar en marxa o a modificar els tallers que, a data d’inici de curs, no tinguen el nombre mínim de persones establert per a cada cas.

4.- L’associació d’alumnat es reserva el dret a modificar els tallers, els torns i els dies de classe en funció de les instruccions que dicte de la Conselleria a causa del Covid-19.

5.- La matrícula serà definitiva quan vos ho comunique el personal de secretaria de cada centre.