JUNTS AMB WEBEX

Aquesta és una iniciativa dels CEFIRE per a donar suport als centres, a través de videoconferències o píndoles formatives. Es preveuen dos tipus d’actuacions:

1. CEFIRE TERRITORIAL

cefirelogoterritorial

Les assessories, a través de WEBEX, establiran contacte amb els coordinadors de formació per a realitzar, diverses sessions fins a final de maig. En la primera, es tractarà de l’evolució del PAF dels centres, informant de les novetats que es resumeixen en dues paraules: flexibilització i adaptació. També recolliran possibles aportacions. Les següents sessions serien per a tractar temes formatius d’interès, intercanvi de metodologies, d’experiències…

2. CEFIRE ESPECIFIC

Les assessories dels CEFIRE específics proposaran píndoles formatives, per CEFIRE, d’una hora de durada com a màxim, per a desenvolupar entre abril i finals de maig. Es realitzarà, com hem dit, a través de Webex i es poden obrir a debats, exposicions, tertúlies…

Clica a l'ambit corresponent per consultar les accions disponibles:

Més informació sobre Webex

(manuals i tutorials):

* S'ha de tenir en compte que els coordinadors de formació, accediran a Webex mitjançant un enllaç i un navegador web, sense cap altra complicació.