PLA DIGITAL EXTRAORDINARI

Formació extraordinària per àmbit

Abril-Maig-Juny 2020

La Subdirecció General de Formació del Professorat, a través dels diferents CEFIRE, ha preparat una sèrie de formacions extraordinàries, a més d'adaptar les formacions que ho permetien per a fer-les a distància.