CONGRESSOS 2021

congresos2021_va

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha organitzat el Pla 2021 per a la participació i la formació del professorat valencià amb l'organització d'onze congressos, mitjançant els diversos CEFIRE de què disposa la Conselleria, que es desenvoluparan des de finals de gener i finalitzaran al novembre.

Aquest pla té com a objectiu oferir un espai de participació, formació i debat per al col·lectiu docent, a més de presentar noves tendències i projectes innovadors que inspiren el professorat en diversos àmbits de coneixement.

Segons el conseller d'Educació, Investigació Cultura i Esport, Vicent Marzà, "la formació del professorat és essencial per a garantir la qualitat educativa del nostre alumnat. Els congressos que hem organitzat són un punt de trobada per als docents on debatre i formar-se al voltant dels aspectes clau de cada àrea de coneixement. L'objectiu principal és oferir una formació òptima i donar a conéixer les iniciatives dutes a terme des dels nostres centres educatius, noves tendències pedagògiques i projectes innovadors que inspiren el professorat".

Els onze congressos se centren en Educació Inclusiva, Formació Professional, Educació en Humanitats i Ciències Socials; Plurilingüisme; Tecnologies de la Informació i la Comunicació; Ensenyaments Artisticoexpressius; Educació en Ciències, Tecnologia i Matemàtica; Formació de Persones Adultes; Educació Infantil; Coeducació i Equips Directius.

Formació del professorat

Cal recordar que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha ampliat els Cefire de 9 a 19 centres de formació per al professorat valencià, 12 dels quals són territorials i 7 són específics de diversos àmbits de coneixement.