A aquesta pàgina podràs trobar totes les formacions relacionades amb el currículum LOMLOE del curs 2022/2023 (situacions d’aprenentatge, avaluació competencial…) . Per poder comprovar la relació de cadascuna d’elles amb el currículum, pots accedir als enllaços i consultar el detall d’objectius i continguts.
 1. Acceptes el repte de l’ABP? Aprenentatge cooperatiu en el marc de la LOMLOE
 2. Disseny d’instruments de registre i avaluació en Educació Física
 3. Design Thinking aplicat a les Situacions d’Aprenentatge
 4. Instruments i tasques per a una avaluació competencial i inclusiva en Primària
 5. Instruments i tasques per a una avaluació competencial i inclusiva en Secundària
 6. L’avaluació competencial i el nou currículum: implicacions en la pràctica docent
 7. Avaluació de competències en ESO: disseny per a consell orientador mitjançant full de càlcul
 8. Situacions d’aprenentatge, DUA i avaluació competencial
 9. Caminant cap a la inclusió: cap a la Programació Multinivell i DUA
 10. Com dissenyar situacions d’aprenentatge des del DUA
 11. Situacions d’aprenentatge musicals: el patrimoni
 12. Aprenentatge cooperatiu i aprenentatge per projectes
 13. Creativitat musical aplicada en situacions d’aprenentatge
 14. Contextos d’investigació, situacions d’aprenentatge i documentació a l’aula d’Educació Infantil
 15. Cap a un currículum LOMLOE: de la teoria a la pràctica en Educació Infantil i Primària
 16. L’avaluació en TIL-TILC
 17. Com programar en el marc del currículum de la LOMLOE per a educar amb un enfocament ecosocial
 18. Avaluació competencial i el nou currículum
 19. Programació LOMLOE en les matèries d’àmbit científic i tecnològic
 20. Programació LOMLOE en Matemàtiques
 21. Anatomia del Currículum en Educació Infantil
 22. Dissenyem rutes didàctiques per a dispositius electrònics amb geolocalització
 23. Les competències de pensament històric en l’ensenyament-aprenentatge de la Història per a primària i secundària
 24. Romanarum feminarum uita (ut uiri uitam regunt) Desequilibris dels rols de gènere a la antiga Roma
 25. Disseny de situacions d’aprenentatge a partir de les competències específiques de Coneixement del Medi
 26. Avaluació avançada, anàlisi i interpretació de la condició física
 27. Materials digitals per al treball de les competències específiques lingüístiques
 28. La comunicació en l’aprenentatge-servei: construïm una societat millor
 29. Avaluació competencial i el nou currículum
 30. Situacions d’aprenentatge en Batxillerat
 31. Actualització científica. Electrònica digital
 32. Actualització científica. Biologia Molecular i Biotecnologia
 33. Aules Transformadores. Situacions d’aprenentatge de STEM i robòtica
 34. Aules Transformadores. Situacions d’aprenentatge APS amb tecnologia 3D
 35. Eines TIC per a documentar en Educació Infantil
 36. Més enllà de les matemàtiques: matemàtiques manipulatives en Educació Infantil
 37. Creació de continguts interactius H5P per al seu ús en Aules
 38. COEDUCA. Formació per a la coordinació de la igualtat en: EEI, CEIP, CIPFP i CEE. CIC. SA
 39. COEDUCA. Formació per a la coordinació de la convivència en: EEI, CEIP, IES, CIPFP i CEE. CIC. SA
 40. Aula invertida gamificada
 41. Tinc un alumne amb TEA. Estratègies per a la inclusió i sistema de comunicació amb imatges
 42. La evolució dels mitjans de comunicació i el seu impacte en el ideari dels adolescents
 43. Ecoart a les aules. Projectes creatius per una consciència ecològica interdisciplinar
 44. Projecte Rius: Activitats pràctiques al riu
 45. Compartir i crèixer: introducció al currículum per a 0-3
 46. El canvi climàtic i la transició energètica des de l’aula
 47. Consum responsable i transformador
 48. L’hort a l’escola. Disseny i implementació per la millora ambiental
 49. Itinerari didàctic per la València de la Il·lustració. Història, art i filosofia
 50. Experiments STEM a l’aula de Primària
 51. Caminant cap a la inclusió. La programació multinivell i el DUA
 52. Passos per al disseny d’un projecte d’Aprenentatge Servei (ApS) 
 53. ApS. Millorem els nostres projectes i guanyem cohesió social 
 54. Tecnologia en l’anglès. Maths through English
 55.  Disseny d’Unitats Didàctiques Integrades: programació multinivell
 56. Les situacions d’aprenentatge des del Disseny universal de l’aprenentatge (DUA)
 57. Situacions d’aprenentatge en Educació Física. Propostes pràctiques des de la igualtat, la inclusió i la justícia social
 58. Tractament curricular de les activitats nàutiques
 59. La igualtat i la inclusió en una Educació Física de qualitat, de vida i per a la vida: propostes didàctiques i aplicació pràctica
 60. Coeducació en l’Educació Física: passem a l’acció per a la igualtat de gènere
 61. Com fer la inclusió en Educació Física: experiències i estratègies
 62. Dansa creativa, en música i educació física a primaria (“Castelló”)
 63. Dansa creativa, en música i educació física a primaria (València)
 64. Dansa creativa, en música i educació física a primaria (Alacant)
 65. Producció musical
 66. Estratègies metodològiques en el disseny de programacions multinivell
 67. DUA-A. Accessibilitat en els aprenentatges: ferramentes per a l’organització de la resposta inclusiva. 4ª edició
 68. Llegir i escriure: el camí cap a la iniciació en Educació Infantil
 69. Aprenentatge cooperatiu: influència en l’aprenentatge de l’alumnat
 70. Educació 2030: recursos educatius per al desenvolupament sostenible
 71. Educació 2030: recursos educatius per al desenvolupament sostenible
 72. Avaluació en un aula d’FP
 73. Acceptes el repte de l’ABP? Gamifica les teues situacions d’aprenentatge
 74. Recursos digitals per a l’aprenentatge de llengües
 75. Club de Foment Lector Àlbum Il·lustrat: creació de situacions d’aprenentatge
 76. La mediació lingüística en l’aula de llengua estrangera: tipus, creació i aplicació a l’aula
 77. Dinàmiques per a transformar l’aula: compartir per a construir
 78. Orientacions i ferramentes per a aprenentatge basat en projectes i en reptes col·laboratius: casos pràctics
 79. El full de càlcul com a quadern docent i per a l’avaluació per competències
 80. Treball en xarxa per a renovar l’FPA (V): currículum i inclusivitat
 81. Eines per a gamificar l’aula
 82.  Mirades 1: L’adult en el primer cicle de l’Educació Infantil
 83. Aprendre matemàtiques jugant: daus, cartes, dominós i jocs de taula
 84. Educar per a l’èxit personal i professional
 85. L’avaluació en TIL-TILC
 86. Aprendre llengües amb H5P
 87. Eines per a les aules
 88. Les lligues de debat com a estratègia per a millorar la competència oral
 89.  Disseny Universal per a l’Aprenentatge. Nivell inicial
 90. Teatre i emocions per aprendre llengües
 91. Itinerari historicodidàctic a Gandia: murals i art al carrer
 92. Escriptura creativa: recursos per a l’ensenyament
 93. Projecte EDIA: Agenda 2030 i situacions d’aprenentatge a l’aula
 94. Avaluació sociopsicopedagògica: instruments, interpretació i identificació de necessitats per a l’orientació educativa
 95. Mirar, pensar i tocar l’art: projecte Educar la Mirada
 96. Joc d’escapada (breakout) digital per a l’àrea de llengües
 97. EF 3.2. Les TIC a les classes d’Educació Física
 98. Creació d’activitats inclusives, motivadores i interactives
 99. Aproximació a l’aprenentatge cooperatiu i als projectes per centres d’interès
 100. Gamifiquem en Aules!
 101. Projectes interdisciplinars STEM per a ESO i Batxillerat
 102. Com implementar amb èxit l’aprenentatge cooperatiu a l’aula
 103. Design Thinking aplicat a les situacions d’aprenentatge
 104. IV Jornades pedagògiques. Res canvia, si res canvia: l’escola, un camí per a la vida
 105. Programación multinivel en infantil i primaria
 106. XXVII Jornades pedagògiques: neurociència i metodologies actives
 107. Revoluciona la teva classe amb la realitat virtual i augmentada
 108. Aprenem a dissenyar situacions d’aprenentatge des del DUA
 109. Avaluació eficient per criteris i competències
 110. Les metodologies actives i la seua aplicació a l’aula
 111. Documentació pedagògica: fent visible els processos d’aprenentatge
 112. La mediació lingüística en l’aula de llengua estrangera: tipus, creació i aplicació a l’aula 
 113. El disseny universal d’aprenentatge (DUA) en les programacions de l’ESO
 114. L’avaluació de les llengües dins de l’àmbit
 115. Actualització científica. Grafos
 116. Protocols d’actuació: per a què actuem?, com ho planifiquem?, amb quins criteris?
 117. XXI Jornada Cultura Clàssica: experiències didàctiques
 118. Realitat augmentada a l’educació: una nova lent per ensenyar i aprendre
 119. Aprendre pensant que juguen: TIC-TAC-TEP-TRIC
 120. Disseny d’unitats didàctiques emprant metodologies actives en cicles formatius
 121. Projectes STEM per a Educació Infantil i Primària
 122. Disseny de situacions d’aprenentatge competencials i inclusives
 123. Projectes interdisciplinaris per al foment de la competència plurilingüe
 124. Apps i plataformes per a fomentar les competències en comunicació lingüística i plurilingüe en Educació Primària
 125. Ferramentes per a la Flipped Classroom 
 126. El debat acadèmic com a estratègia educativa
 127. Situacions d’aprenentatge per a matèries d’Informàtica
 128. Nèixer a l’escriptura: situacions d’aprenentatge comunicatives i funcionals per a construir el llenguatge escrit a l’Educació Infantil
 129. Programació per competències a les àrees lingüístiques de primària
 130. Identificació i orientacions per a la resposta educativa de les Altes Capacitats
 131. Cinemaula: producció audiovisual a l’aula I
 132. Tecnomusic
 133. Treball per àmbits: nivell intermedi. Situacions d’aprenentatge per a treball per àmbits a Primària i Secundària
 134. Problemes, dilemes i paradoxes: el valor didàctic dels trencaclosques morals
 135. Introducció a la geografia i història de Xina
 136. Descobrint les nostres arrels I: referents clàssics en la ciència, la tècnica y la cultura moderna
 137. Recursos patrimonials i educatius de la província d’Alacant 3
 138. II Jornades d’escoles associades a la UNESCO. Un nou contracte social per a l’educació
 139. Perspectives didàctiques en l’ensenyament de l’Holocaust a partir dels valors humans
 140. La democràcia en els centres: reflexió i debat
 141. Alacant en construcció: personatges e idees per a la nova ciutat mitjançant estacions d’aprenentatge
 142. Aportacions de l’especialitat d’economia a l’àmbit pràctic de 3r i 4t ESO
 143. Filosofia per al S XXI; el transhumanisme i les seues implicacions
 144. Itinerari per la València romana i mitològica
 145. De muses a artistes: les dones en la història de l’art
 146. Codocència en l’àmbit d’educació sociolingüístic
 147. Jornades “La ciutat com a espai educatiu” La Nucia
 148. Romanarum feminarum uita (ut uiri uitam regunt) Desequilibris dels rols de génere a la antiga Roma
 149. Clàssiques ad futurum: plantejaments i possibilitats per a actuar en educació secundària
 150. Descobrint les nostres arrels I: referents clàssics en la ciència, la tècnica y la cultura moderna
 151. Les situacions d’aprenentatge de l’Educació en valors cívics i ètics
 152. Estratègies cooperatives per a integrar les competències lingüístiques
 153. Anàlisi crítica de la informació digital com a situació d’aprenentatge
 154. Situacions d’aprenentatge als bicitineraris per les vies verdes des d’una perspectiva inclusiva i transdisciplinària: vivència, anàlisi i disseny
 155. Eines digitals per a l’educació musical i la seua aplicació a la LOMLOE
 156. El DUA-A: de la teoria a la pràctica
 157. Experiències inspiradores per al professorat STEAM
 158. Aprenentatge basat en situacions d’aprenentatge: els projectes d’aula
 159. Aprenem anglés en aules transformadores. Els projectes interdisciplinaris i les metodologies actives
 160. Dissenya les teues situacions d’aprenentatge amb H5P
 161. Crea situacions d’aprenentatge amb gamificació en l’aula d’idiomes
 162. Actualització científica. Física Moderna en secundària
 163. Actualització científica. Meteorologia i climatologia
 164. Actualització científica. Nanoquímica
 165. COEDUCA: debats actuals feministes per a l’aula: pornografia i prostitució, escoles de desigualtat
 166. Biciart. Cicloturisme sostenible
 167. Reaching the centennials: impossible mission or attainable dream?
 168. Iniciació a l’ukelele
 169. Contextos d’investigació, situacions d’aprenentatge i documentació a l’aula d’infantil 
 170. Competències específiques de llegua anglesa a través de la literatura 
 171. Art Thinking. Disseny de materials artístics  d’aprenentatge
 172. Cinemaula: producció audiovisual a l’aula II
 173. Actualització científica. Electricitat i Electrònica al currículum LOMLOE
 174. Ciberseguretat a les nostres finances personals: aprendre a detectar i protegir-se
 175. Toca Plàstica! TIPS per implementar projectes artístics des de la metodologia fins l’avaluació
 176. Programant des del DUA en l’ESO
 177. Recursos per fomentar l’enfocament competencial de les llengües en zona castellanoparlant
 178. Jornades “Aules Transformadores d’Espais i Metodologies Educatives. 2a Edició”
 179. Mirades cap al primer cicle de la Educació Infantil
 180. Estratègies didàctiques i comunicatives aplicades a l’aula amb l’alumnat sord
 181. Projectes innovadores de lectura: ficció i no ficció
 182. Estratègies d’intervenció a l’aula amb l’alumnat TEA a Secundària
 183. Mirades 2: El xiquet en el primer cicle de l’Educació Infantil
 184. II Jornada d’intercanvie d’experiències TIL-TILC
 185. Tertúlies dialògiques musicals i artístiques V
 186. El patrimoni del Maestrazgo com a recurs pedagògic de la LOMLOE
 187. Dinàmiques de treball amb metodologies actives: el treball per projectes
 188. Espais per a desenvolupar les competències a l’Educació Infantil
 189. Caixes d’aprenentatge: una proposta d’aula globalitzada i inclusiva

FORMACIÓ. Acompanyament i formació directa en els Projectes de formació en centres del curs 2022/2023 que van optar per la fórmula: Projectes pas a pas en el marc de la LOMLOE

JORNADES CONSTRUINT EL CURRÍCULUM. Per a més informació accedir a la pàgina de les Jornades.

PÍNDOLES CURRICULARS. Per a més informació accedir a la pàgina de les píndoles curriculars que es publiquen setmanalment.