Exposició

Les escoles
d’estiu

del país valencià

Les escoles d’estiu del País Valencià (EEPV) naixen des de la seua vinculació amb els moviments de renovació pedagògica (MRP), dins del context de la transició democràtica, on aquestes trobades suposaren un reclam de la democràcia real, una reivindicació de l’Estatut d’Autonomia i una contestació al model de societat i escola basats en l’exclusió, la desigualtat i la imposició vigents durant el franquisme.

Les escoles d’estiu i els col·lectius MRP aprofundeixen en el desenvolupament d’una escola pública, popular i valenciana que posa en valor en l’aprenentatge de les persones. Més enllà d’una trobada formativa, aquestes accions aporten l’espai físic i el marc temàtic on succeeixen activitats de diversa natura i on es genera coneixement compartint, avaluant pràctiques des de la crítica i l’autocrítica.

Els MRP

MOVIMENTS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

Mirada de referència pedagògica,
mirada de renovació pedagògica,
moviment de renovació pedagògica,
moviment de renovació pacífica,
moviment de rebel·lia pacífica,
moguda de rebel·lia pacífica,
moguda de rebel·lia pedagògica,
moguda de renovació pedagògica,
moviment de renovació pedagògica.

Joan Baptista Malondra Grau

Camp d'actuació

La renovació pedagògica és un camp d’actuació que afavoreix el desenvolupament integral i integrador, personal i col·lectiu, que es produeix en qualsevol aspecte del procés d’ensenyament i aprenentatge dins de la realitat educativa i social.

Objectius plurals

Les escoles d’estiu i els col·lectius MRP aprofundeixen en el desenvolupament d’una escola pública, popular i valenciana que posa en valor en l’aprenentatge de les persones. Més enllà d’una trobada formativa, aquestes accions aporten l’espai físic i el marc temàtic on succeeixen activitats de diversa natura i on es genera coneixement compartint, avaluant pràctiques des de la crítica i l’autocrítica.

Transmissió de valors

Propugnen una escola pública plural, ideològicament i culturalment, amb un projecte educatiu de valors universals com la justícia social, la solidaritat, la tolerància, el respecte a la diversitat ideològica, cultural i lingüística, el pacifisme, l’ecologia i la coeducació. La coeducació és un tema constant  d’interès per als MRP.

AULA DEBAT

“Parlem del que fem, del que pensem i de com el que pensem afecta el que fem i, viceversa”.

La reflexió crítica entorn de la pràctica, el debat i capacitat d’anàlisi sobre el món estan en la base dels MRP. En coherència, a les escoles d’estiu es planteja una aula de debat, un espai d’inflexió de continguts i de diàleg informal on els temes generals definits en cada edició es tracten conjuntament per convidats, organitzadors i participants.

A partir de 1988 les aules de debat prenen importància en l’estructura de les escoles d’estiu, articulades al voltant d’aquestes, els grup de treball, els tallers i les experiències. Els temes centrals plantejats es tracten de diferent manera durant tota la trobada, i generen coneixement en comú que es recull en les conclusions finals.

Cartelleria

Cada edició de les escoles d’estiu del País Valencià s’anuncia amb un nou cartell i una nova imatge que proclamen la cita d’una nova trobada de personal docent a les Comarques Centrals, Castelló, Marina-Safor i les Terres del Sud. La imatge del cartell té un pes important, ja que es reprodueix també als programes independents de cada escola, samarretes, agendes i altres materials de treball, i es genera una memòria visual de cada trobada.

Un viatge de quatre dècades d’expressió en imatges i registres gràfics amb una alta càrrega icònica, gammes cromàtiques preferents i composicions de diferent format on destaquen dibuixos infantils i representacions de la senyera, la planta, la casa, el sol, el ventall, el  globus, el pupitre, la llapissera, les tisores, la música, la mar o el full en blanc. En conjunt, aquestes composicions gràfiques suposen una metàfora visual d’agitació cultural i política a partir de diferents recursos tècnics com ara l’ús del dibuix, la pintura, el collage, la fotografia o de diferents tipografies d’estils desenfadat o acadèmic.

Catàleg de la mostra

Repensar per transformar

En aquest document es recullen les aportacions i experiències d'aquells que participaren en primera persona en la creació de les Escoles d'Estiu i que ha quedat reflectit en l'arxiu documental de la mostra expositiva.

portada-cataleg-escola-estiu