GRUPS I HORARIS PER AL CURS 2022-2023

SEU DE XÀTIVA

VALENCIÀ

NIVELL

GRUP

HORARI

AULA

C1

Grup 1

Dilluns i dimecres de 15:00 a 17:00

8B

C1

Grup 2

Dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00

8B

C1

Grup 3

Dimarts i dijous de 19:00 a 21:00

1C

1C2

Grup 4

Dimarts i dijous de 17:00 a 19:00

1C

2C2

Grup 5

Dimarts i dijous de 17:00 a 19:00

8B

2C2

Grup 6

Dimarts i dijous de 19:00 a 21:00

8B