GRUPS I HORARIS PER AL CURS 2022-2023

SEU DE XÀTIVA

FRANCÉS

NIVELL

GRUP

HORARI

AULA

1A2

Grup 1

Dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00

4B

2A2

Grup 2

Dilluns i dimecres de 19:00 a 21:00

4B

1B1

Grup 3

Dimarts i dijous de 16:00 a 18:00

5B

2B1

Grup 4

Dimarts i dijous de 18:00 a 20:00

5B

1B2

Grup 5

Dimarts i dijous de 16:00 a 18:00

4B

2B2

Grup 6

Dimarts i dijous de 18:00 a 20:00

4B