Xàtiva Anglés

GRUPS I HORARIS PER AL CURS 2022-2023

SEU DE XÀTIVA

ANGLÉS

NIVELL

GRUP

HORARI

AULA

1A2

Grup 1

Dilluns i dimecres d’11:45 a 13:45

4A

1A2

Grup 2

Dimarts i dijous de 16:00 a 18:00

4A

1A2

Grup 3

Dimarts i dijous de 18:00 a 20:00

4A

2A2

Grup 4

Dilluns i dimecres de 09:45 a 11:45

6A

2A2

Grup 5

Dilluns i dimecres de 16:00 a 18:00

6A

2A2

Grup 6

Dilluns i dimecres de 18:00 a 20:00

6A

1B1

Grup 7

Dilluns i dimecres d’11:45 a 13:45

1A

1B1

Grup 8

Dilluns i dimecres de 15:00 a 17:00

1A

1B1

Grup 9

Dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00

1A

1B1

Grup 10

Dimarts i dijous de 19:00 a 21:00

6B

1B1 Intensiu

Grup 11

Dilluns i dimecres de 16:00 a 20:00

(d’octubre a gener)

5A

2B1

Grup 12

Dilluns i dimecres de 09:45 a 11:45

2A

2B1

Grup 13

Dimarts i dijous de 15:00 a 17:00

5A

2B1

Grup 14

Dimarts i dijous de 17:00 a 19:00

5A

2B1

Grup 15

Dilluns i dimecres de 16:00 a 18:00

5B

2B1

Grup 16

Dilluns i dimecres de 18:00 a 20:00

5B

2B1

Grup 17

Dimarts i dijous de 19:00 a 21:00

5A

2B1 intensiu

Grup18

Dilluns i dimecres de 16:00 a 20:00

(de febrer a juny)

5A

1B2

Grup 19

Dimarts i dijous de 09:45 a 11:45

6A

1B2

Grup 20

Dilluns i dimecres de 19:00 a 21:00

6B

NIVELL

GRUP

HORARI

AULA

1B2

Grup 21

Dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00

6B

1B2

Grup 22

Dimarts i dijous de 16:00 a 18:00

6B

1B2 Intensiu

Grup 23

Dimarts i dijous de 16:00 a 20:00

(de setembre a gener)

2B

2B2

Grup 24

Dimarts i dijous de 11:45 a 13:45

1B

2B2

Grup 25

Dimarts i dijous de 15:00 a 17:00

1B

2B2

Grup 26

Dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00

2B

2B2

Grup 27

Dilluns i dimecres de 19:00 a 21:00

2B

2B2 compacte

Grup 37

Dilluns de 16:00 a 20:00

1B

2B2 Intensiu

Grup 28

Dimarts i dijous de 16:00 a 20:00

(de febrer a maig)

2B

1C1

Grup 29

Dilluns i dimecres de 15:00 a 17:00

4A

1C1

Grup 30

Dimarts i dijous de 17:00 a 19:00

6A

1C1

Grup 31

Dimarts i dijous de 19:00 a 21:00

6A

2C1

Grup 32

Dimarts i dijous de 09:45 a 11:45

2A

2C1

Grup 33

Dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00

2A

2C1 (compacte)

Grup 34

Dimecres de 16:00 a 20:00

1B

1C2 (integrat)

Grup 35

Dimarts i dijous de 17:00 a 19:00

2A

2C2 (integrat)

Grup 36

Dimarts i dijous de 17:00 a 19:00

2A