GRUPS I HORARIS PER AL CURS 2022-2023

SECCIÓ D'AYORA

ANGLÉS

NIVELL

GRUP

HORARI

2B1

Grup 1

Dimarts i dijous de 18:00 a 20:00

1B2 (integrat)

Grup 2

Dimarts i dijous de 16:00 a 18:00

2B2 (integrat)

Grup 3

Dimarts i dijous de 16:00 a 18:00