- GUIA DE L’ALUMNAT CURS 2021-2022 -

Escola Oficial d’Idiomes de Xàtiva, i seccions d’Ontinyent i Ayora

Aquestes instruccions generals estan basades en la normativa actual que regula les escoles oficials d’idiomes per al curs 2021-2022

Organització lectiva: com seran les classes?

En funció de la capacitat de les aules, els cursos s’organitzaran  d’una manera o d’una altra:

Els cursos curriculars seran presencials en tots aquells grups que puguen garantir la distància de seguretat d’1,2 metres entre l’alumnat (bàsicament, aquells grups on no hi haja més de 20 alumnes matriculats per al cas de Xàtiva, i 25 en Ontinyent).

En aquells cursos en què no es puga garantir aquesta distància, hi haurà dues possibilitats:

- Model 1 -
Webex

Aquest model serà seguit preferentment pels grups que puguen garantir una presencialitat superior al 50 % de l’alumnat del grup en cada sessió de classe. El grup es divideix en dos subgrups: un subgrup presencial amb 20 (Xàtiva)/ 25 (Ontinyent) alumnes màxim i un subgrup no presencial, el que resulte de l’alumnat restant. Cada subgrup assisteix presencialment un dia a la setmana a una sessió de classe. El subgrup no presencial segueix la mateixa classe a distància per videoconferència en directe. El professorat no repeteix cap classe als subgrups i fa el control d’assistència a classe de tot l’alumnat els dos dies de classe.  S’establiran torns rotatius de videoconferència, de manera que tot l’alumnat tinga la mateixa presencialitat.

- Model 2 -
Aules

Aquest model serà seguit preferentment pels grups que només puguen garantir la presencialitat per al 50 % de l’alumnat del grup en cada sessió de classe. El grup es divideix en dos subgrups. Cada subgrup assisteix presencialment un dia a la setmana a una sessió de classe i segueix  l’altra classe a distància amb treball en la plataforma AULES. El professorat repetirà la mateixa classe en ambdós subgrups per evitar desajustos en els continguts i la pràctica de les competències. El professorat planificarà el seu treball de manera que es desenvolupen presencialment amb l’alumnat les tasques que requerisquen una activitat presencial i li marque les activitats que ha de realitzar en la plataforma AULES el dia que no assistirà al centre. El professorat fa el control d’assistència a classe només de l’alumnat que assisteix presencialment. La comprovació de la realització de les tasques encomanades en AULES per part de l’alumnat es consignarà en ITACA com a assistència a classe del dia no presencial.

             En el moment en què disminuïsca l’assistència regular de part de l’alumnat, es tornarà a la presencialitat absoluta per a tot l’alumnat del grup.

Preguntes freqüents

Eines i plataformes digitals

La Conselleria d'Educació ha posat a disposició de l'alumnat i el professorat diverses eines per tal de fomentar la comunicació i l'aprenentatge autònom i en línia.

Web Família

És la plataforma que vos permet contactar amb el vostre professorat així com rebre notícies i avisos de qualsevol tipus.

Clica ací

Aules

És un entorn virtual d’aprenentatge de la Generalitat Valenciana per als centres educatius.

Clica ací
Meetings_Iconx2

Webex

És la plataforma de videoconferència implementada per la Conselleria d'Educació per tal de donar accés a classes online.

Xarxes socials

Per tal de tenir l'alumnat al dia amb totes les novetats (proves de certificació, matrícula, proves de nivell, publicació de notes i d'altres), l'EOI Xàtiva disposem de diferents comptes en xarxes socials. Afegiu-nos per no perdre-us res!

telegram-5662082_1280

Telegram

Canal @eoixativa

instagram-1675670_1280

Instagram

@eoixativa

twitter-2430933_1280

Twitter

@EoiXativa

Tràmits administratius

És molt important que us informeu dels procediments per aconseguir el vostre certificat acadèmic oficial o títol.

Des de l'apartat web de Secretaria trobareu informació pel que fa a aquests tràmits i d'altres relacionats amb els vostres estudis.

A la secretaria estaran encantats d'ajudar-vos!

- Secretaria -
Horari d'atenció

Dilluns a dijous

10.00h a 14.00h

15.00h a 20.00h

Divendres

10.00h a 14.00h

- Secretaria-
Contacte

Correu electrònic

46028661.secretaria@edu.gva.es

Telèfon

96 224 93 45