Matrícula curs 2020/21

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

MATRÍCULA OBERTA

Si vols matricular-te a l'EOI has de tramitar la sol·licitud d’admissió a través de l'Assistent Telemàtic d'Admissió del 15 al 17 de setembre. És molt important llegir molt bé tots els pasos:

PAS 1: ENTRA A L'ASSISTENT D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA: Termini tancat

Per fer la sol·licitud d'admissió és necessari registrar-se amb un USUARI i CONTRASENYA. Important GUARDAR l'usuari i la contrasenya.

PAS 2: REVISA L'OFERTA DE GRUPS ACÍ

Enllaç als horaris definitius

Es tramitarà una única sol·licitud en la qual es triaran les preferències horàries i d'escola, ordenades per prioritat

PAS 3: REVISA LES CONDICIONS D'ACCÉS

PAS 4: Espera al dia 22 per entrar a l'assistent i comprovar si t'han adjudicat vacant. (amb l'Usuari i la Contrasenya).

PAS 5: Si t'han adjudicat, paga la TAXA O46 des de l'assistent telemàtic.

IMPORTANT ALUMNAT NOU: Si mai has estat matriculat a una EOI, no oblides marcar també la taxa d'obertura d'expedient 25,50€ + la taxa del curs.

PAS 6: Del 23 de setembre fins al 2 d'octubre heu d'enviar la TAXA i la documentació a aquest correu46028661.secret@gva.es

Revisa la documentació a aportar ací

En el cas de no formalitzar la matrícula en el període indicat, es considerarà que s'ha renunciat a la plaça i, per tant, es perdrà la reserva de la plaça assignada.

Molt important: la matrícula es formalitzarà quan arribe per correu electrònic tota la documentació a la Secretaria de l'escola en el termini establert. 

PROVES DE NIVELL

CONVOCATÒRIES I RESULTATS Proves de Nivell de setembre: enllaç

Resultats Proves de nivell de juliol: enllaç (el nivell que apareix en el resultat, és el nivell en el qual has de matricular-te).

DOCUMENTACIÓ A ENVIAR
ACCÉS PER PROVA DE NIVELL
TAXES
ACCÉS ALUMNAT PIALP (PROFESSORAT)
CONDICIONS D'ACCÉS
CALENDARI DELS TRÀMITS