Calendari i convocatòries / Calendario y convocatorias

Calendari i convocatòries

Calendario y convocatorias

P.U.C. EXTRAORDINÀRIA 2021

P.U.C. EXTRAORDINARIA 2021

ALEMANY / ALEMÁN

Proves escrites
Pruebas escritas

B1
10/09/21
B2
09/09/21
C1
10/09/21
C2
07/09/21

Proves orals
Pruebas orales

B1
06/09/21
B2
06/09/21
C1
14/09/21
C2
14/09/21

Notes provisionals
Notas provisionales

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS
C1
NOTES / NOTAS
C2
NOTES/ NOTAS

Revisió
Revisión

B1 / B2
21/09/21
C1 / C2
22/09/21

Notes definitives
Notas definitivas

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS
C1
NOTES / NOTAS
C2
NOTES / NOTAS

ANGLÉS / INGLÉS

Proves escrites
Pruebas escritas

B1
02/09/21
B2
03/09/21
C1
10/09/21
C2
02/09/21

Proves orals
Pruebas orales

B1
06/09/21
B2
08/09/21
09/09/21
C1
13/09/21
14/09/21
C2
10/09/21

Notes provisionals
Notas provisionales

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS
C1
NOTES / NOTAS
C2
NOTES / NOTAS

Notes definitives
Notas definitivas

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS
C1
NOTES / NOTAS
C2
NOTES / NOTAS

ÀRAB / ÁRABE

Proves escrites
Pruebas escritas

B1
08/09/21
B2
06/09/21

Proves orals
Pruebas orales

B1
01/09/21
B2
01/09/21

Notes provisionals
Notas provisionales

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS

Revisió
Revisión

B2
21/09/21

Notes definitives
Notas definitivas

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS

ESPANYOL / ESPAÑOL

Proves escrites
Pruebas escritas

B1
07/09/21
B2
09/09/21
C1
07/09/21
C2
09/09/21

Proves orals
Pruebas orales

B1
01/09/21
B2
08/09/21
10/09/21

C1
06/09/21
C2
10/09/21

Notes provisionals
Notas provisionales

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS
C1
NOTES / NOTAS
C2
NOTES / NOTAS

Notes definitives
Notas definitivas

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS
C1
NOTES / NOTAS
C2
NOTES / NOTAS

ÈUSCAR / EUSKERA

Proves escrites
Pruebas escritas

B1
08/09/21

Proves orals
Pruebas orales

B1
01/09/21

Notes provisionals
Notas provisionales

B1
NOTES / NOTAS

Revisió
Revisión

B1
21/09/21

Notes definitives
Notas definitivas

B1
NOTES / NOTAS

FRANCÉS

Proves escrites
Pruebas escritas

B1
09/09/21
B2
13/09/21
C1
09/09/21
C2
13/09/21

Proves orals
Pruebas orales

B1
10/09/21
B2
14/09/21
C1
08/09/21
C2
07/09/21

Notes provisionals
Notas provisionales

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS
C1
NOTES / NOTAS
C2
NOTES / NOTAS

Revisió
Revisión

B1
22/09/21
B2
22/09/21
C1
22/09/21
C2
22/09/21

Notes definitives
Notas definitivas

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS
C1
NOTES / NOTAS
C2
NOTES / NOTAS

GREC MODERN / GRIEGO MODERNO

Proves escrites
Pruebas escritas

B1
06/09/21

Proves orals
Pruebas orales

B1
01/09/21

Notes provisionals
Notas provisionales

B1
NOTES / NOTAS

Revisió
Revisión

B1
21/09/21

Notes definitives
Notas definitivas

B1
NOTES / NOTAS

ITALIÀ / ITALIANO

Proves escrites
Pruebas escritas

B1
13/09/21
B2
10/09/21
C1
13/09/21

Proves orals
Pruebas orales

B1
08/09/21
B2
07/09/21
C1
06/09/21

Notes provisionals
Notas provisionales

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS
C1
NOTES / NOTAS

Revisió
Revisión

21/09/21

Notes definitives
Notas definitivas

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS
C1
NOTES / NOTAS

JAPONÉS

Proves escrites
Pruebas escritas

B1
07/09/21

Proves orals
Pruebas orales

B1
01/09/21

Notes provisionals
Notas provisionales

B1
NOTES / NOTAS

Revisió
Revisión

B1
21/09/21

 

Notes definitives
Notas definitivas

B1
NOTES / NOTAS

PORTUGUÉS

Proves escrites
Pruebas escritas

B1
06/09/21
B2
10/09/21
C1
06/09/21

Proves orals
Pruebas orales

B1
09/09/21
B2
13/09/21
C1
09/09/21

Notes provisionals
Notas provisionales

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS
C1
NOTES / NOTAS

Revisió
Revisión

B1
21/09/21
B2
21/09/21
C1
21/09/21

Notes definitives
Notas definitivas

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS
C1
NOTES / NOTAS

RUS / RUSO

Proves escrites
Pruebas escritas

B1
06/09/21
B2
08/09/21

Proves orals
Pruebas orales

B1
01/09/21
B2
01/09/21

Notes provisionals
Notas provisionales

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS

Revisió
Revisión

B1
21/09/21
CONVOCATÒRIA / CONVOCATORIA
B2
21/09/21

Notes definitives
Notas definitivas

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS

VALENCIÀ / VALENCIANO

Proves escrites
Pruebas escritas

B1
03/09/21
B2
09/09/21
C1
02/09/21
C2
03/09/21

Proves orals
Pruebas orales

B1
06/09/21
B2
06/09/21
10/06/21
C1
09/09/21
13/09/21
14/09/21
C2
07/09/21
08/09/21

Notes provisionals
Notas provisionales

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS
C1
NOTES / NOTAS
C2
NOTES / NOTAS

 

Notes definitives
Notas definitivas

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS
C1
NOTES / NOTAS
C2
NOTES / NOTAS

XINÉS /CHINO

Proves escrites
Pruebas escritas

B1
07/09/21
B2
08/09/21

Proves orals
Pruebas orales

B1
01/09/21
B2
01/09/21

Notes provisionals
Notas provisionales

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS

Revisió
Revisión

B1
21/09/21
B2
21/09/21

Notes definitives
Notas definitivas

B1
NOTES / NOTAS
B2
NOTES / NOTAS

Logo_footer

Horaris i contacte

Horari general:
Dilluns a dijous: 08:00-21:00h
Divendres: 08:00-14:00h

Pla de la Saïdia, 19
46009 València

46013220@edu.gva.es
96 120 68 35