Anglés online i That’s English

Anglés online i That’s English

B1 y B2 anglés a distància

Des del curs 21/22, com a novetat, teniu l'opció d'estudiar B1 i B2 d'anglés a distància.

Estos cursos tindran el mateix tractament que un curs presencial de B1 o B2 i s'acolliran a la mateixa normativa que un curs presencial.

Els exàmens finals escrits de Nivell Intermedi B1 i B2 d'anglés seran presencials a l'escola on està matriculat l'alumnat del curs. La prova final de la part de producció, coproducció oral i, de mediació oral podrà ser a través de la plataforma virtual per videoconferència.

L'alumnat d'aquesta modalitat en segon curs de Nivell Intermedi B1 i B2 haurà de fer la corresponent inscripció a les proves de certificació de nivell. Aquestes proves de certificació seran presencials per a totes les destreses.

El curs serà completament en línia. L'alumnat disposarà d'un llibre de text que haurà de treballar de forma autònoma i preparar per a la sessió de videoconferència d'una hora lectiva setmanal, que serà obligatòria i conformarà l'activitat de llengua de producció i coproducció oral i de mediació oral. La resta d'activitats de llengua (comprensió oral, comprensió escrita, expressió escrita i mediació escrita) les farà l'alumnat de forma autònoma en la plataforma d'aprenentatge.

Si voleu més informació sobre els cursos d'anglés B1 i B2 a distància, cliqueu ACÍ

That's English!

A més, també podeu cursar A2 en That's English!, que és el curs d'anglés a distància creat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, impartit per les Escoles Oficials d'Idiomes. L'alumnat de That's English! té la consideració d'alumnat oficial i té el suport tutorial presencial i en línia del centre durant el curs.

Pots accedir a tota la informació sobre That's English! ACÍ

Un passaport
per al món

Logo_footer

Horaris i contacte

Horari general:
Dilluns a dijous: 08:00-21:00h
Divendres: 08:00-14:00h

Pla de la Saïdia, 19
46009 València

46013220@edu.gva.es
96 120 68 35