Proves de Nivell

  QUÈ ÉS LA PROVA DE NIVELL DE LES EOI?

  • La prova de nivell et pot donar accés a un nivell superior al primer curs del nivell A2.
  • És una prova organitzada pels departaments de cada EOI.
  • El resultat és vàlid per a l’any acadèmic en què s’ha fet en qualsevol de les EOI de la Comunitat Valenciana.

HE DE FER LA PROVA DE NIVELL?

ÉS NECESSARI FER PROVA DE NIVELL SI:

NO ÉS NECESSARI FER PROVA DE NIVELL SI:

  • vols accedir a un curs superior a l’1A2 i tens els requisits acadèmics necessaris  [ANNEXOS de Ia resolució (ANGLÉS I, FRANCÉS II, ALEMANY III, ITALIÀ IV, VALENCIÀ V)]. Consulta els requisits acadèmics
  • en proves de Certificació anteriors d’EOI has superat tres parts. En aquest cas, podràs matricular-te en l’últim curs del mateix nivell que no has superat en la Certificació sense necessitat de fer prova de nivell.
  • has obtingut la qualificació global de «no apte» en l’última prova de certificació a què t’hages presentat i has obtingut la qualificació d’«apte» en cadascuna de les activitats de llengua avaluades i un 60 % de puntuació global. En aquest cas podràs matricular-te en el curs següent al del nivell de la prova de certificació realitzada.
  • ja has superat algun curs d’EOI prèviament. En aquest cas, podràs accedir a un nivell inmediatament superior.

COM S’ACCEDEIX A LA PROVA DE NIVELL DE L’EOI TORRENT?

Recordeu que la prova de nivell no garanteix una vacant en el grup desitjat. Consulteu ací les vacants disponibles en cada idioma, grup i nivell.

Consulteu les instruccions de la prova de nivell de l’idioma que us interesse:

ALEMANYANGLÉSFRANCÉSITALIÀVALENCIÀ
Edifici MontecarloEdifici Sant Gaietà (seu EOI)Edifici MontecarloEdifici MontecarloEdifici Montecarlo

RESULTATS:

ALEMANYANGLÉSFRANCÉSITALIÀVALENCIÀ

QUÈ HE DE FER QUAN SÀPIA ELS RESULTATS DE LA PROVA DE NIVELL?

Quan sàpies els resultats has de seguir les instruccions per a matricular-te.