Taxes Certificació

Taxes de matrícula Proves de Certificació

Cal pagar la taxa que corresponga, amb els descomptes que preveu la normativa (veure més a baix).

alemany, anglés, francés, italià Matrícula per a la prova de certificació B1, B2 i C1 68,56€
alemany, anglés, francés, italià Matrícula per a la prova de certificació C2 95,97€
valencià Matrícula per a la prova de certificació B1 y B2 20,79€
valencià Matrícula per a la prova de certificació C1 y C2 25,98€

 

nou alumnat Obertura d'expedient (1) (2) 25,98€

(1)       L’alumnat lliure que es matricule per primera vegada haurà de pagar la taxa d’obertura d’expedient. Si es matricula en més d’un idioma, haurà de pagar només una obertura d’expedient. En cas que es matricule en un idioma en l’EOI de Quart i en un altre idioma en una altra escola, haurà d'adjuntar el justificant del pagament de la taxa d'obertura d'expedient en el procés de matrícula en ambdues escoles.

(2)   L'alumnat lliure que vulga fer la prova en l’EOI de Quart de Poblet y haja estat matriculat prèviament en una altra escola oficial d’idiomes de la Comunitat Valenciana, no haurà d'abonar l'obertura d'expedient, però haurà d'adjuntar un document que ho certifique.

Bonificacions i exencions

  • D'acord amb l'article 14.2-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, caldrà aplicar les bonificacions a l'alumnat que siga membre de família nombrosa de categoria general, membre de família monoparental de categoria general, així com a l'alumnat lliure de la prova de valencià recollit en l'article 9 de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.
  • Caldrà aplicar les exempcions a l'alumnat que siga membre de família nombrosa de categoria especial, els quals hagen sigut víctimes de bandes armades o elements terroristes o siguen familiars d'aquells, els quals siguen membres de família monoparental de categoria especial i els quals siguen víctimes d'actes de violència de gènere, així com els quals es troben en algun dels supòsits d'exempció als quals es refereix l'article 14.2-2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.3.