Inscripció i matrícula

Quan em puc matricular?

Cada curs escolar hi ha dos períodes d'inscripció i matrícula, un al juliol i un altre al setembre . Tots dos, juntament amb el procediment a seguir, s'anuncien en aquesta pàgina web amb setmanes d'antelació.

En la inscripció se sol·licita plaça en una o diverses EEOOII de la Comunitat Valenciana, i es poden sol·licitar fins a tres idiomes.

Si se li adjudica una plaça, ha de pagar les taxes i aportar la documentació requerida seguint les instruccions de matrícula de cada EOI.

Si no ha estat mai matriculat en una EOI de la Comunitat Valenciana ha d'abonar la taxa d'obertura d'expedient i del carnet. No ha de pagar aquestes taxes si sí ha estat matriculat alguna vegada en alguna EOI diferent a aquella en la qual es matricularà, però ha d'acreditar-ho mitjançant una certificació acadèmica.

En quin curs em puc matricular?

Abans de matricular-se en una EOI, ha de tindre en compte el següent:

  • Per a inscriure's en qualsevol nivell que no siga l'inicial (1A2), ha d'acreditar el curs o nivell anterior mitjançant un certificat: de notes de Batxillerat (no d'un grau), d'una altra EOI, d'una altra entitat o similars. Ací pot consultar la llista de certificacions reconegudes.
  • Si fa temps que no ha estat en contacte amb l'idioma i prefereix actualitzar coneixements, pot inscriure's en el curs anterior al que tinga acreditat.
  • Si té coneixements de l'idioma però no els pot acreditar de cap manera, hauria de fer una Prova de Nivell.

Les Proves de Nivell són presencials, en l'EOI de Quart de Poblet, habitualment tenen lloc al setembre  i cal inscriure's prèviament. Tota la informació sobre aquest tema es publica amb la deguda antelació en l'apartat Proves de Nivell.