Anul·lacions i renúncies de matrícula

Renúncia i anul·lació de matrícula no són el mateix. L'anul·lació sol es pot fer durant el període de matrícula sempre que no s'haja assistit a classe. Per a la renúncia hi ha uns terminis.

D'entre aquests dos supòsits, només és possible sol·licitar devolució de taxes si ha anul·lat la matrícula, no si ha fet una renúncia.

Tota la informació relativa a les renúncies i la seua tramitació està en Renúncia a la matrícula.

Tant les anul·lacions de matrícula com les renúncies han d'entregar-se en la Secretaria de l'Escola, si bé pot anar una altra persona en el seu lloc sempre que porte una autorització (pot descarregar-se un model d'autorització en PDF) i una fotocòpia del seu DNI.