Proves de Certificació

Les Proves de Certificació són exàmens mitjançant els quals es poden obtindre els títols oficials que atorguen les escoles oficials d'idiomes. Aquests exàmens tenen lloc a la fi de maig i al llarg del mes de juny en convocatoria ordinària, a més d'una convocatòria extraordinària al setembre, tant per a alumnes oficials com per a lliures. La matrícula per a aquests exàmens sol realitzar-se entre febrer i març.

No es tramitaran certificacions acadèmiques ni sol·licituds de títols fins que es publiquen les qualificacions definitives de la convocatòria corresponent. L'abonament de la taxa haurà de ser posterior a la data d'aquesta publicació.

La informació s'actualitzarà regularment