Exàmens cursos curriculars 2021-2022

Convocatòria extraordinària dels primers cursos (no conduents a Certificació) i 2A2 , juny 2022

Alemany
Dilluns, 27 de juny
16 h., 
aula 8

Revisió: 29 juny
16:00 h.
aula 13

 

 

Francés
Dimarts, 28 de juny
Convocatòria específica

Revisió: 30 juny
11:00-13:00 h.
aula 12

 

 

Anglés
Dimarts, 28 de juny
Convocatòria específica

Revisió:
1 juliol
9:30-11.30 h.
A2, aula 1
B1, aula 2
B2, aula 3
C1 i C2, aula 4

Italià
Dimarts, 28 de juny
16h, a
ula 8

Revisió: 4 julio
10:00-10:30 h.
aula 12

 

 

Valencià
Dimecres, 29 de juny
9.30 h., a
ula 1

Revisió: 30 juny
10:00 h.
aula 11