Proves de Certificació

Les Proves de Certificació són exàmens mitjançant els quals es poden obtindre els títols oficials que atorguen les EOIs. Aquests exàmens tenen lloc a la fi de maig i al llarg del mes de juny, a més d'una convocatòria extraordinària al setembre, tant per a alumnes oficials com per a lliures. La matrícula per a aquests exàmens sol obrir-se entre febrer i març.