That’s English!

Lamentablement, el programa That's English! deixarà d'impartir-se a la Comunitat Valenciana a partir del curs 2022-2023. Si ho desitgen, poden matricular-se en la modalitat presencial, o a distància. Si opten per aquesta última, trobaran tota la informació en la web: https://eoi.gva.es/va/matricula-eoi-virtual-valenciana. L'EOI de Quart no disposa de més informació al respecte.

That's English! és el curs a distància per a aprendre anglés creat pel Ministeri d'Educació en col·laboració amb la BBC i Televisió Espanyola. Pot consultar la web oficial del curs. També pot visitar el nostre facebook o escriure un correu a eoi.quart@thatsenglish.com

Els ensenyaments del programa That's English! tenen la mateixa validesa acadèmica que les impartides en la modalitat presencial de les Escoles Oficials d'Idiomes i s'organitzen en mòduls, segons el següent esquema:

NIVELL CURS MÒDULS
A2 A2 1 1 i 2
A2 2 3 i 4

Per a conéixer l'horari de tutories grupals i individuals del seu curs, pot consultar la secció Planificacions anuals. Horaris i Grups.

La superació del curs depén única i exclusivament de la qualificació dels exàmens establits en el calendari oficial, és a dir, les tutories i les redaccions contribueixen a la formació dels alumnes, però no a la seua avaluació.

Horari d'atenció secretaria That's English!

Normativa: 

Ordre 78/2013, de 22 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es regula l'organització i funcionament dels ensenyaments de l'idioma anglés en la modalitat a distància That's English!