That’s English!

NOVETAT IMPORTANT curs 2021-2022

A partir del curs 2021-2022, el programa That’s English! a la Comunitat Valenciana només impartirà els Mòduls 1 i 2 (equivalents a 1A2), i els Mòduls 3 i 4 (equivalents a 2A2). La matrícula dels nivells 1A2 i 2A2 es farà telemàticament a principis de setembre.

Els alumnes que accedisquen a B1 (1B1, 2B1), i B2 (1B2, 2B2) hauran de canviar de modalitat, presencial o en línia, depenent de l'últim mòdul que hagen aprovat.

L'alumnat de That’s English! que haja superat:

el mòdul 2 té accés a 2A2, pot continuar en el programa That’s English! o passar a la modalitat presencial.
el mòdul 4 té accés a 1B1, en la modalitat presencial o en línia.
el mòdul 6 té accés a 2B1, en la modalitat presencial o en línia.
el mòdul 8 té accés a 1B2, en la modalitat presencial o en línia. No és requisit haver aprovat la Prova de Certificació de nivell B1.
el mòdul 10 té accés a 2B2, en la modalitat presencial o en línia.
el mòdul 12 té accés a 1C1, en la modalitat presencial. No és requisit haver aprovat la Prova de Certificació de nivell B2.

L'alumnat que no haja superat el mòdul parell (2, 4, 6, 8, 10, o 12) ha de repetir curs en la modalitat que corresponga.

Per a més informació, consulte els apartats Cursos en línia o Cursos presencials curriculars.

That's English! és el curs a distància per a aprendre anglés creat pel Ministeri d'Educació en col·laboració amb la BBC i Televisió Espanyola. Pot consultar la web oficial del curs. També pot visitar el nostre facebook o escriure un correu a eoi.quart@thatsenglish.com

Els ensenyaments del programa That's English! tenen la mateixa validesa acadèmica que les impartides en la modalitat presencial de les Escoles Oficials d'Idiomes i s'organitzen en mòduls, segons el següent esquema:

NIVELL CURS MÒDULS
A2 A2 1 1 i 2
A2 2 3 i 4

Per a conéixer l'horari de tutories grupals i individuals del seu curs, pot consultar la secció Horaris i Grups.

La superació del curs depén única i exclusivament de la qualificació dels exàmens establits en el calendari oficial, és a dir, les tutories i les redaccions contribueixen a la formació dels alumnes, però no a la seua avaluació.

Normativa: 

Ordre 78/2013, de 22 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es regula l'organització i funcionament dels ensenyaments de l'idioma anglés en la modalitat a distància That's English!