Matrícula cursos curriculars intensius 2022-2023

Els cursos curriculars intensius tenen una duració de 120 hores per quadrimestre. L'assistència a classe és de quatre dies per setmana, dues hores cada dia.

MATRÍCULA CURSOS INTENSIUS 2n QUADRIMESTRE

Francés 2B1     Per a poder accedir necessita tindre apte 1B1 francés
Anglés 2B1      Per a poder accedir necessita tindre apte 1B1 anglés
Valencià C1      Per a poder accedir necessita tindre apte B2 valencià

Si no por acreditar el nivell, por fer una Prova de nivell

La matrícula dels cursos intensius del segon quadrimestre serà presencial en la Secretaria de l'EOI de Quart en l'horari de la Secretaria:

  • Alumnat matriculat en un curs intensiu del primer quadrimestre en l'EOI de Quart que ha obtingut la qualificació d'apte, del 26 de gener a partir de les 17 h. al 3 de febrer
  • Resta d'alumnat, del 30 de gener al 3 de febrer

Poden autoritzar una altra persona a realitzar el tràmit en el seu nom, presentant autorització i fotocòpia dels DNI o NIE de totes dues persones.

Important: L'imprés per al pagament de la taxa del curs li'l donaran en Secretaria en el moment de la matrícula. Tindran 24 hores per a formalitzar el pagament i entregar el resguard del pagament de la taxa en Secretaria (sense cita prèvia).

Alumnat menor d'edat